Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena jakości danych pochodzących z lotniczego skanera batymetrycznego

Krzysztof Kondracki

Abstract

xxx
Record ID
WUT8dbdbe093a3742e8986e031cae6b93d8
Diploma type
Master of Science
Author
Krzysztof Kondracki (FGC) Krzysztof Kondracki,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Zdzisław Kurczyński (FGC/DPRSISIS) Zdzisław Kurczyński,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Fotogrametria i Teledetekcja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-12-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Ocena jakości danych pochodzących z lotniczego skanera batymetrycznego.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8dbdbe093a3742e8986e031cae6b93d8/
URN
urn:pw-repo:WUT8dbdbe093a3742e8986e031cae6b93d8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page