Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt studialny Bloku Gazowo-Parowego z kotłem odzyskowym OU-240

Piotr Wójcik

Abstract

Treść pracy przedstawia projekt studialny bloku gazowo-parowego z poziomym kotłem odzyskowym o wydajności 240 t/h, przy podwyższonej temperaturze spalin za turbiną gazową w oparciu o założenia przyjęte dla kotła OU – 240 firmy „Standardkessel Duisburg” zainstalowanego w EC Lublin – Wrotków. Omówiono charakterystykę podstawowych typów układów gazowo-parowych oraz szczegółowe opisy bloków gazowo-parowych w polskich EC. Wykonano obliczenia bilansowe, cieplno przepływowe oraz oporów przepływu spalin dla podwyższonych parametrów za turbiną gazową. Analiza wyników obliczeń opiera się na porównaniu ich z parametrami technicznymi rzeczywistego obiektu.
Record ID
WUT8da196f0a419417a80b5994264068e71
Diploma type
Master of Science
Author
Piotr Wójcik (FPAE) Piotr Wójcik,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Wojciech Szwarc (FPAE/IHE) Wojciech Szwarc,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2012
Issue date (year)
2012
Pages
124
Internal identifier
MEL; PD-1844
Reviewers
Wojciech Szwarc (FPAE/IHE) Wojciech Szwarc,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kotły, kotły odzyskowe, układy gazowo-parowe, blok gazowo-parowy, obliczenia bilansowe
File
  • File: 1
    PRACA MAGISTERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8da196f0a419417a80b5994264068e71/
URN
urn:pw-repo:WUT8da196f0a419417a80b5994264068e71

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page