Badania redystrybucji momentów zginających w wieloprzęsłowych w belkach żelbetowych

Magdalena Pietnoczka

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Magdalena Pietnoczka
Magdalena Pietnoczka,,
-
Supervisor Krzysztof Kamiński IB
Krzysztof Kamiński,,
- Insitute of Civil Engineering
Certifying unitFaculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unitInsitute of Civil Engineering (ICEn)
Study subject / specializationBudownictwo
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date28-06-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polishbadania redystrybucji, belka żelbetowa
Keywords in English-
Abstract in PolishCelem pracy jest zgłę�bienie wiedzy na temat pracy elementu �żelbetowego, bę�dą�cego pod wpływem długotrwałego obci��ążenia. Przeprowadzona analiza 4 przypadków belek wieloprzę�słowych, stosunkowo wcze�śnie obci��ążonych, miała na celu wykazanie wystą�pienia zmian w rozkładzie momentów zginaj�ących.
File
Pietnoczka Magdalena p. magisterska 765.pdf 1.84 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back