Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza wpływu zmiany geometrii modelu na przebieg procesu zapłonu wodoru

Urszula Kokocińska

Abstract

This dissertation concerns the analysis of the results of high-pressure hydrogen self-ignition numerical calculations. The aim was to investigate the influence of different factors on the process of explosion. Essential principals concerning hydrogen self-ignition had been described. The model of the system and the mesh were built in Gambit program. The simulation of high-pressure hydrogen leakage was carried out. Hydrogen flows from the high-pressure tank through the channel to ambient air. Calculation were carried out for four different models with various length of the channel. Analyzed parameters are listed below:  moment of self-ignition,  thickness of H2O layer,  influence of channel geometry on flow parameters,  area of reaction after the outflow of mixture from the channel. There was also prepared a comparison between the results of calculations and experimental results.
Identyfikator pozycji
WUT8cd0a193c1694666821bc3d943a5b349
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Urszula Kokocińska (WMEiL) Urszula Kokocińska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Analiza wpływu zmiany geometrii modelu na przebieg procesu zapłonu wodoru
Promotor
Paweł Oleszczak (WMEiL/ITC) Paweł Oleszczak Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
23-10-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
140
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-1982
Recenzenci
Andrzej Teodorczyk (WMEiL/ITC) Andrzej Teodorczyk Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Paweł Oleszczak (WMEiL/ITC) Paweł Oleszczak Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
wodór, samozapłon wodoru, wybuch wodoru, symulacje numeryczne
Słowa kluczowe w języku angielskim
hydrogen, hydrogen explosion, self-ignition of hydrogen, numerical simulations
Streszczenie w języku polskim
Treść niniejszej pracy stanowi szczegółowa analiza wyników symulacji numerycznych, przeprowadzonych w celu zbadania procesów zachodzących podczas przepływu wodoru w instalacji – jakie czynniki mają wpływ na podtrzymanie strefy reakcji. Przedstawiono podstawowe zasady opisujące zjawisko wybuchu wodoru, wyszczególniono te parametry i cechy wodoru, które decydują o istnieniu zapłonu. W celu przeprowadzenia symulacji został zbudowany model instalacji. Model geometryczny oraz siatka zostały przygotowane z użyciem programu Gambit. Zamodelowano wypływ sprężonego wodoru ze zbiornika, poprzez przewód, do otoczenia wypełnionego powietrzem. Do obliczeń wykorzystano cztery modele geometryczne instalacji o różnych długościach przewodu. Analizie poddano następujące parametry:  moment zapłonu,  grubość warstwy spalin w przewodzie,  wpływ długości przewodu na parametry przepływu,  strefa reakcji po wypływie mieszanki z przewodu. Dokonano również porównania wyników uzyskanych na podstawie obliczeń z wynikami eksperymentalnymi.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca dyplomowa magisterska - Urszula Kokocińska.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8cd0a193c1694666821bc3d943a5b349/
URN
urn:pw-repo:WUT8cd0a193c1694666821bc3d943a5b349

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony