Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of influence of channel geometry on the process of high-pressure hydrogen self-ignition

Urszula Kokocińska

Abstract

This dissertation concerns the analysis of the results of high-pressure hydrogen self-ignition numerical calculations. The aim was to investigate the influence of different factors on the process of explosion. Essential principals concerning hydrogen self-ignition had been described. The model of the system and the mesh were built in Gambit program. The simulation of high-pressure hydrogen leakage was carried out. Hydrogen flows from the high-pressure tank through the channel to ambient air. Calculation were carried out for four different models with various length of the channel. Analyzed parameters are listed below:  moment of self-ignition,  thickness of H2O layer,  influence of channel geometry on flow parameters,  area of reaction after the outflow of mixture from the channel. There was also prepared a comparison between the results of calculations and experimental results.
Record ID
WUT8cd0a193c1694666821bc3d943a5b349
Diploma type
Master of Science
Author
Urszula Kokocińska (FPAE) Urszula Kokocińska,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza wpływu zmiany geometrii modelu na przebieg procesu zapłonu wodoru
Supervisor
Paweł Oleszczak (FPAE/IHE) Paweł Oleszczak,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-10-2012
Issue date (year)
2012
Pages
140
Internal identifier
MEL; PD-1982
Reviewers
Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Paweł Oleszczak (FPAE/IHE) Paweł Oleszczak,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
wodór, samozapłon wodoru, wybuch wodoru, symulacje numeryczne
Keywords in English
hydrogen, hydrogen explosion, self-ignition of hydrogen, numerical simulations
Abstract in Polish
Treść niniejszej pracy stanowi szczegółowa analiza wyników symulacji numerycznych, przeprowadzonych w celu zbadania procesów zachodzących podczas przepływu wodoru w instalacji – jakie czynniki mają wpływ na podtrzymanie strefy reakcji. Przedstawiono podstawowe zasady opisujące zjawisko wybuchu wodoru, wyszczególniono te parametry i cechy wodoru, które decydują o istnieniu zapłonu. W celu przeprowadzenia symulacji został zbudowany model instalacji. Model geometryczny oraz siatka zostały przygotowane z użyciem programu Gambit. Zamodelowano wypływ sprężonego wodoru ze zbiornika, poprzez przewód, do otoczenia wypełnionego powietrzem. Do obliczeń wykorzystano cztery modele geometryczne instalacji o różnych długościach przewodu. Analizie poddano następujące parametry:  moment zapłonu,  grubość warstwy spalin w przewodzie,  wpływ długości przewodu na parametry przepływu,  strefa reakcji po wypływie mieszanki z przewodu. Dokonano również porównania wyników uzyskanych na podstawie obliczeń z wynikami eksperymentalnymi.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa magisterska - Urszula Kokocińska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8cd0a193c1694666821bc3d943a5b349/
URN
urn:pw-repo:WUT8cd0a193c1694666821bc3d943a5b349

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page