Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of vehicle collision with a pedestrian according to the requirements of Directive 2003/102/EC of European Parliament and of the Council

Piotr Kosiński

Abstract

This Master degree thesis describes vehicle collisions with vulnerable road users. The thesis is divided into two sections: Section one outlines the history and current practics of crash tests, before describing the methods of research into human behaviour during the impact. It also examines the statistic of road accidents involving pedestrians and includes a kinematic study of these during collisions with vehicles, followed by a review of scientific studies of different groups, which was the result of Directive 2003/102/EC. Section two concerns the preparation and execution of impact analysis on legform impactors, using the bumper of a Skoda Fabia II. It includes full description of the designing of an exact CAD model of the front end of the vehicle, and the construction of a legform impactor. The project then culminates with an analysis of dynamic collision of 'legform to bumper', with calculations made using the Finite Element Method. The final results of the study determine that the Skoda Fabia II does not pass the 'legform to bumper' requrements of Directive 2003/102/EC.
Record ID
WUT8c89677c70824ea0954019f47fe06021
Diploma type
Master of Science
Author
Piotr Kosiński (FACME) Piotr Kosiński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza zderzenia pojazdu z pieszym według wymagań Dyrektywy 2003/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Supervisor
Jerzy Osiński (FACME/IMDF) Jerzy Osiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Conductor
Jerzy Osiński (FACME/IMDF) Jerzy Osiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
55
Reviewers
Krzysztof Gołoś (FACME/IMDF) Krzysztof Gołoś,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
zderzenia pojazdu z pieszym, obrażenia pieszych, Dyrektywa 2003/102/WE, "Impactory"
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy tematu zderzeń pojazdu z niechronionymi użytkownikami drogi. Prace podzieliłem na dwa etapy: Pierwszy z nich mówi o historii i teraźniejszości testów zderzeniowych. Następnie opisane są metody badań nad zachowaniem człowieka podczas zderzenia. Przyjrzano się również danym statystycznym wypadków drogowych z udziałem pieszych. Kolejno opisany był temat kinematyki pieszego podczas kontaktu z pojazdem. W dalszej części dokonano przeglądu badań różnych grup naukowych, których owocem była Dyrektywa 2003/102/WE. Drugi etap dotyczy przygotowania i wykonania analizy zderzenia "impactora" nogi ze zderzakiem pojazdu Skoda Fabia II. Opisano tu wykonanie pomiarów przedniej części nadwozia obiektu rzeczywistego. Następnie opisany jest proces zaprojektowania modelu CAD przedniej części pojazdu oraz stworzenie własnego modelu "impactora" nogi. Na zakończenie opisano wykonanie analizy dynamicznej zderzenia "nogi ze zderzakiem" za pomocą Metody Elementów Skończonych. Owocem pracy było określenie, iż pojazd Skoda Fabia II nie przechodzi badania "nogi ze zderzakiem" według wymagań Dyrektywy 2003/102/WE.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8c89677c70824ea0954019f47fe06021/
URN
urn:pw-repo:WUT8c89677c70824ea0954019f47fe06021

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page