The utilization of solar radiation in separation processes

Mohammad Hossein Fadaghi

Abstract

Sun is the main source of energy on the earth and solar energy is one of the most promising renewable technologies with many advantages. Solar energy has the potential to play a very important role in providing most of the heating, cooling, and electricity needs of the world whilst it can solve global environmental problems. Solar energy can be utilized through solar thermal methods for various applications especially in separation methods. In this research, a brief overview of the prominent solar thermal technologies for wide heat processes, and processes of separation has been presented in which the technology fundamental and operational principles of these technologies have been precisely discussed. Finally, an experimental method for simulation of a solar distillation plant is presented.
Diploma typeMaster of Science
Author Mohammad Hossein Fadaghi WIChiP
Mohammad Hossein Fadaghi,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishWykorzystanie promieniowania słonecznego w procesach rozdzielania
Supervisor Piotr Kuran ZPR
Piotr Kuran,,
- Department of Separation Processes
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Separation Processes (DSP)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languageen angielski
StatusFinished
Defense Date15-01-2013
Issue date (year)2013
Pages77
Internal identifierDICHP-2163
Reviewers Tomasz Robert Sosnowski KIPZ
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Piotr Kuran ZPR
Piotr Kuran,,
- Department of Separation Processes
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishSłońce jest głównym źródłem energii na Ziemi a wykorzystanie energii słonecznej jest jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród całego spektrum możliwych do wykorzystania energii odnawialnych. Energia słoneczna ma bardzo duży potencjał do wykorzystania zarówno w dziedzinie ogrzewania, ochładzania, jak i pozyskiwania energii elektrycznej w skali całego świata, jednocześnie pozwalając na poszanowanie środowiska naturalnego. Energia słoneczna może być wykorzystywana w oparciu o szereg różnorodnych technologii jej pozyskiwania i zamiany na ciepło, również w szeroko rozumianych procesach rozdzielania. W pracy tej przedstawiono szeroki przekrój technologii solarnych, które mogą być wykorzystane w energetyce, rolnictwie, gospodarstwie domowym, a także w inżynierii procesowej. Ponieważ głównym obszarem naszych zainteresowań pozostają procesy rozdzielania, w części końcowej pracy przedstawiono propozycję wielostopniowej instalacji solarnej służącej do destylacji etanolu oraz modelowanie matematyczne pracy tej instalacji.
File
Fadaghi-Final after last corrections.pdf 2.9 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2747

Get link to the record
msginfo.png

Back