Using Parallel programing in terms of speeding up Image Competion

Maciej Chmielewski

Abstract

The thesis deals with a method which allows to speed up the process of image completion of 3D surfaces. In the beginning the process of image completion was used to counter small problems like extend a small sample of an image due to obtaining a bigger final picture stitching samlpe samples together. The method has become more widely used and complex. Currently they are used to dealing with pictures or scanned surface where occlusions encountered on the scanned surface. Using those methods user is able to highlight an unwanted area and run and algorithm which will cut out the occluding object and fill in the gap.
Diploma typeMaster of Science
Author Maciej Chmielewski WSiMR
Maciej Chmielewski,,
- Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
Title in PolishWykorzystanie obliczeń równoległych w celu przyspieszenia metody Wykańczania Obrazów trójwymiarowych
Supervisor Stanisław Radkowski IP
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Conductor Stanisław Radkowski IP
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Certifying unitFaculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unitInstitute of Vehicles (IV)
Study subject / specializationMechatronika
Languageen angielski
StatusFinished
Defense Date07-11-2013
Issue date (year)2013
Pages89
Reviewers Marcin Jasiński IP
Marcin Jasiński,,
- Institute of Automotive Engineering
Keywords in Polishskanowanie obiektów 3D, drzewo KD, macierz transformacji, obliczenie równoległe
Keywords in Englishimage completion, 3D surface, non-parametric method, histograms comparsion, Point Cloud Library, Parallel computing
Abstract in PolishW tej pracy skupiam się na możliwości tego urządzenia, które jest w stanie zeskanować część dowolnej powierzchni i następnie używając odpowiedniego algorytmu, odtworzyć pozostałą część obiektu. Celem tej pracy jest uzyskanie rezultatu, który będzie jak najbardziej podobny do oryginalnego obiektu.

Get link to the record
msginfo.png

Back