Model polskiego rynku elektroenergetycznego z symulacją długoterminowych prognoz cen energii

Jacek Filipowski , Tomasz Zawadzki

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Jacek Filipowski WMEiL
Jacek Filipowski,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
, Tomasz Zawadzki WMEiL
Tomasz Zawadzki,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Supervisor Paweł Skowroński ITC
Paweł Skowroński,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationEnergetyka (Power Engineering)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date28-10-2013
Issue date (year)2013
Pages133
Internal identifierMEL; PD-2387 (zastrzeżona)
Reviewers Konrad Świrski ITC
Konrad Świrski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Paweł Skowroński ITC
Paweł Skowroński,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in PolishRYNEK ENERGII, ELEKTROWNIE, ELEKTROCIEPŁOWNIE, PROGNOZY EKONOMICZNE, SYMULACJA
Keywords in English-
Abstract in PolishNiniejsza praca była próbą dokonania prognozy cen energii elektrycznej na najbliższe 20 lat, do roku 2033 włącznie. Dokonanie takiej prognozy wymagało jednocześnie określenia przewidywanego zapotrzebowania zmian mocy elektrowni i elektrociepłowni, cen paliw i uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Konieczne było opracowanie algorytmu obliczeń oraz przygotowanie programu komputerowego, umożliwiającego przeprowadzenie symulacji. W pierwszym rozdziale pracy opisano ogólnie zasady funkcjonowania rynków i ich mechanizmów - w ujęciu ekonomicznym. W dalszej części pracy przedstawiono bardziej szczegółowy opis dotyczący konkretnego rodzaju rynków - rynków energetycznych. Kolejne dwa rozdziały prezentują polski rynek energii elektrycznej, jego strukturę, mechanizmy działania, zawierane transakcje kupna i sprzedaży oraz warunki przebiegu tych transakcji. Istotnym fragmentem tej części pracy jest rozdział opisujący Towarową Giełdę Energii, wraz z podziałem na funkcjonujące w jej obrębie poszczególne rynki. Mechanizmy tej giełdy zostały wybrane do zaprezentowania ze względu na większe znaczenie na polskim rynku energii i większą płynność w jej funkcjonowaniu. Przytoczone zostały również dane dotyczące cen energii elektrycznej na wybranych rynkach Towarowej Giełdy Energii, umożliwiające porównanie z wynikami przeprowadzonej symulacji, opisanej w dalszej części pracy. W rozdziale piątym zamieszczony został opis polskich jednostek wytwórczych. Spis ten podzielony został według rodzajów tych jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni systemowych (jednostek JWCD) oraz pozostałych elektrowni i elektrociepłowni (jednostek nJWCD). Przedstawiono zarówno jednostki istniejące - oddane do eksploatacji do końca roku 2012, oraz jednostki planowane, przewidywane do oddania do eksploatacji w kolejnych latach, w celu pokrycia zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną. Poszczególne listy elektrowni i elektrociepłowni zawierają szereg danych, w tym informacje dotyczące mocy osiągalnej i prognozowanych zmian tych mocy. W kolejnym rozdziale opisane zostały algorytmy i zależności wykorzystywane przez program w trakcie obliczeń kosztów jednostkowych elektrowni, wyznaczania ich mocy dyspozycyjnych oraz produkcji energii na dany okres, wyznaczania sen krańcowych na rynku doskonałym energii oraz obliczenia marży w funkcji stosunku rezerwy do zapotrzebowania energii. Przedstawione zostały algorytmy i zależności wykorzystywane w procesie symulacji. Następnie opisany został, przygotowany w ramach pracy, program Model rynku. Przedstawione zostały cele działania i funkcje programu, umożliwiającego tworzenie symulacji zmian cen energii elektrycznej na polskim rynku energii, uwzględniając przy tym zmiany struktury wytwarzania energii. Rozdział ten przede wszystkim stanowi opis interfejsu programu i obsługi samego programu. Ostatni ósmy rozdział jest opisem przeprowadzonej symulacji cen energii elektrycznej. Przedstawione zostały również prognozowane zmiany cen poszczególnych paliw, zmiana struktury wytwarzania energii, zmiana profilu dobowego zapotrzebowania na moc elektryczną, a także prognozowane zmiany cen energii elektrycznej na polskim rynku energii elektrycznej w perspektywie kolejnych 20 lat.
File
Filipowski_Zawadzki_Model_polskiego_rynku_elektroenergetyczn.pdf 15.23 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back