Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Konstrukcja wielokondygnacyjnego budynku hotelowego

Karol Iwański

Abstract

-
Record ID
WUT8863a1a85a1f44e184df9097f8597be9
Diploma type
Master of Science
Author
Karol Iwański Karol Iwański,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-10-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
obiekt hotelowy, budynek wielokondygnacyjny, projekt
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wykonanie projektu konstrukcji wielokondygnacyjnego budynku hotelowego na podstawie projektu architektonicznego. W projekcie zwymiarowano niżej wymienione elementy:  Belkę ażurową wraz z doborem blachy trapezowej stropodachu  Stropy wszystkich kondygnacji  Słupy wszystkich kondygnacji  Podciągi na wszystkich kondygnacjach  Biegi klatki schodowej  Płytę fundamentową wraz ze sprawdzeniem przebicia Wszystkie elementy zaprojektowano jako monolityczne. Obliczenia wykonano drogą tradycyjną („ręcznie”) oraz metodą komputerową, korzystając z programów inżynierskich. Rysunki konstrukcyjne wykonano przy pomocy programu CAD.
File
  • File: 1
    Iwański Karol p. magisterska 737.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8863a1a85a1f44e184df9097f8597be9/
URN
urn:pw-repo:WUT8863a1a85a1f44e184df9097f8597be9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page