Analiza metod pomiaru przepływu gazu przy podziemnym magazynowaniu gazu w kawernach solnych

Krzysztof Kostrubiec

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Krzysztof Kostrubiec (FEE)
Krzysztof Kostrubiec,,
- Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Supervisor Andrzej J. Osiadacz (FEE / DPEGHS)
Andrzej J. Osiadacz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems

Certifying unitFaculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unitDepartment of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE / DPEGHS)
Study subject / specialization, Inżynieria Środowiska
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)1998
Pages68
Reviewers Andrzej J. Osiadacz (FEE / DPEGHS)
Andrzej J. Osiadacz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Keywords in Polishpodziemne magazynowanie gazu,kawerny solne,program KAGA for Windows95,program KavTec
Keywords in Englishunderground gas storage, salt cavern, KAGA for Windows95 program, KavTec program
Abstract in Polish-

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?