Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of vehicle traffic model on the environmental impact determined using the Life Cycle assessment method

Jakub Lasocki

Abstract

This thesis deals with the issue of the comprehensive evaluation of environmental impact caused by motor vehicles. The comparison of existing methods was made in terms of the analysis of environmental impact based on the concept of the life cycle. Among them the Life Cycle Assessment method was selected and its methodology presented. Simplified Life Cycle Assessment of a passenger car in Polish conditions were performed, which particular emphasis on the use stage. The processes determining pollutant emissions from internal combustion engines was characterized. The vehicle traffic model that represents the real road conditions was defined, based on the results of empirical road tests that include different driving conditions: urban, rural and as well as highway. The proposed model was compared with the vehicle traffic model in the form of NEDC homologation driving cycle. Both models were then used in the analysis of the impact on the environment using Life cycle Assessment method. Additional the model representing congestion was considered. Using the results of this analysis, the influence of vehicle traffic model on the environmental impact was determined.
Record ID
WUT87e87630ae3743308a3a0cb5bc4a983d
Diploma type
Master of Science
Author
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wpływ modelu ruchu samochodu na obciążenie środowiska wyznaczone metodą oceny cyklu istnienia
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Vehicles (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2012
Issue date (year)
2012
Pages
97
Reviewers
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Ocena cyklu istnienia, 2. Model ruchu samochodu, 3. Ochrona środowiska, 4. Emisja zanieczyszczeń
Keywords in English
1. Life Cycle Assessment, 2. Vehicle traffic model, 3. Enviromment protection, 4. Pollutant emission
Abstract in Polish
Praca dotyczy zagadnień związanych z kompleksową oceną obciążenia środowiska przez pojazdy samochodowe. Porównano istniejące metody analizy oddziaływania na środowisko oparte na koncepcji cyklu istnienia. Spośród nich wytypowano ocenę cyklu istnienia i przedstawiono metodykę wykonywania analiz z jej zastosowaniem. Dokonano uproszczonej oceny cyklu istnienia samochodu osobowego w warunkach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem etapu jego użytkowania. Scharakteryzowano procesy determinujące emisję zanieczyszczeń z silników spalinowych. Opracowano model ruchu, reprezentujący warunki rzeczywistego użytkowania samochodu - oparto go na wynikach badań empirycznych samochodu w warunkach drogowych - przebiegach prędkości samochodu poruszającego się na trasach miejskich, pozamiejskich i drogach szybkiego ruchu. Zaproponowany model porównano z modelem ruchu w postaci przebiegu prędkości w homologacyjnym teście jezdnym NEDC. Obydwa modele wykorzystano w analizie obciążenia środowiska z zastosowaniem metody oceny cyklu istnienia. Dodatkowo uwzględniono model reprezentujący ruch w warunkach kongestii. Na podstawie uzyskanych wyników określono wpływ modelu ruchu samochodu na obciążenie środowiska wyznaczone metodą oceny cyklu istnienia.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT87e87630ae3743308a3a0cb5bc4a983d/
URN
urn:pw-repo:WUT87e87630ae3743308a3a0cb5bc4a983d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page