Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aircraft calculation and technique optimization solid design model study

Karol Gołaszewski

Abstract

Aviation industry is looking a new solutions, witch will be retained excellent quality in the performed products. On aircraft design and then production stage it’s very important to define main purposes and tasks for an aircraft, which will be realized during a flight. Very important is excellent project, selection of good materials and best design solutions. The objective of that project, it was made calculation and design for selected optimalization model aircraft. In the first stage review of design solution was done and focused on the general problems of the thesis subject. Inside that project was done the mathematical analyzes aerodynamic forces, analyzes weight mass, construction and flight mechanics. Select parameters: minimal mass and optimal stress. On the basis of calculation trend analyses results was selected of: shape wings, drive type and material to uses for computer analyzes. Aerodynamics forces appear on the wing section in result of the difference in pressure between the wing nose and the last section wing of aerodynamic foil. If we have technical knowledge about it we can specify both geometry and type of aerodynamic profiles to obtain maximum lift forces. Growth aerodynamics forces in that project was done lengthen wing span. The correct maximum load capacity determination gave us possibility to adjust proposed design solution to the standard ensure safety flight. Next steps we was maid numerical calculations and selected strength structure wings span, body model aircraft section uses the special computer module MES at program SOLIDWORKS. The design and optimal process selected variable parameters was done main road modification model. The every project changes was monitoring. Every growth and results selected parameters was analyzed: stop changes steps or back from the beginning. The finally results, due to the iteration between the designer and user-friendly numerical package it is possible to obtain the aircraft easy and cheap produce, esthetic shape, with good performances and other technical parameters [10].
Record ID
WUT86556c48120641b79a7d0439a5cde06a
Diploma type
Master of Science
Author
Karol Gołaszewski (FPAE) Karol Gołaszewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Optymalizacja bryły modelu samolotu pod względem konstrukcyjno-technologicznym
Supervisor
Stanisław Suchodolski (FPAE/IAAM) Stanisław Suchodolski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-01-2013
Issue date (year)
2012
Pages
84
Internal identifier
MEL; PD-2037
Reviewers
Stanisław Suchodolski (FPAE/IAAM) Stanisław Suchodolski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
bezzałogowy aparat latający, projekt wstępny bezpilotowca
Abstract in Polish
Przemysł lotniczy coraz częściej poszukuje nowych rozwiązań, dzięki którym zapewniona zostanie doskonała jakość wytwarzanych wyrobów. W technice projektowania i wytwarzania statku powietrznego bardzo ważne jest określenie celów, jakie samolot będzie realizował podczas lotu. Istotną rolę odgrywa właściwy projekt, dobór materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Celem projektu, jest wykonanie prac obliczeniowych i konstrukcyjnych dla optymalizowanego modelu samolotu. W pierwszym etapie dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych i skupiono się na problematyce badanego zagadnienia. W projekcie wykonano obliczenia z zakresu aerodynamiki, analizy masowej, konstrukcji i mechaniki lotu. Wybrano kryteria: minimalnej masy i optymalizacji naprężeń. Na podstawie analizy trendów dobrano: kształt płata nośnego płatowca, napęd oraz dokonano wyboru materiałów do celów obliczeniowych. Siły aerodynamiczne, jakie powstają na skrzydle wynikają z różnicy ciśnienia pomiędzy noskiem i spływem profilu aerodynamicznego. Posiadając wiedzę w tym zakresie, można określić zarówno geometrię, jak i rodzaj profilu skrzydła tak, aby uzyskać maksymalną siłę nośną. Zwiększenie siły nośnej zapewnia w projekcie poprawa wydłużenia płata. Poprawne określenie maksymalnej nośności modelu samolotu pozwala dostosować zagadnienia konstruktorskie do istniejących norm zapewniających bezpieczeństwo lotu. Następnie iteracyjnie obliczono i dobrano strukturę wytrzymałościową skrzydła oraz kadłuba modelu samolotu wykorzystując moduł MES w programie SOLIDWORKS. W pracy zaproponowano optymalizację parametrów podstawowych modelu SP. Proces projektowania i optymalizacji prowadzono drogą modyfikacji modelu. Po każdej modyfikacji monitorowano stan projektu. Analizowano przyrosty i bezwzględne wartości optymalizowanych zmiennych decyzyjnych. W efekcie końcowym, dzięki ciągłej ingerencji w proces modyfikacji projektu uzyskano projekt modelu technologicznego w wytwarzaniu i obsłudze, estetycznego i o dobrych parametrach taktyczno technicznych [10].
File
  • File: 1
    PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA GOTOWA.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT86556c48120641b79a7d0439a5cde06a/
URN
urn:pw-repo:WUT86556c48120641b79a7d0439a5cde06a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page