Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Genetic algorithm based scheduling of distributed energy resources

Paweł Furmaniak

Abstract

It is expected, that the distributed way of generating energy will get more popular over the next decade. Currently the main task of the software associated with the power system is to support one directional flow of power from producers, through the transmission lines, to the consumers. As the distributed generation will gradually replace the centralized generation, the distributed coordination will take place of the central coordination. The main driving force behind the conversion is will be the performance limit of the control systems. The purpose of this thesis is to come up with the requirements and recommendations for an ICT system, which would meet the scalability requirements. The main objective is to emphasize the fact of ownership and independence of separate users and therefore peer to peer communication architecture is chosen. Genetic programming will be considered as the primary optimization engine.
Record ID
WUT830c7ade839e4fc584e6aa65b569dcaa
Diploma type
Master of Science
Author
Paweł Furmaniak (FPAE) Paweł Furmaniak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Zastosowanie algorytmów genetycznych w planowaniu pracy rozproszonych zasobów energii
Supervisor
Jerzy Kuta (FPAE/IHE) Jerzy Kuta,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-03-2012
Issue date (year)
2012
Pages
55
Internal identifier
MEL; PD-1818
Reviewers
Jerzy Kuta (FPAE/IHE) Jerzy Kuta,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
rozproszone zasoby energii, mikrogeneracja, algorytmy gemetyczne, systemy informatyczne
Abstract in Polish
Analiza zmian, które zachodzą obecnie na rynku energii mówi, że znaczenie rozproszonych zasobów energii w przyszłej strukturze podaży energii elektrycznej wzrośnie znacząco. Dotychczas zadaniem systemu energetycznego było obsłużenie jednokierunkowego przepływu mocy tylko od dużych wytwórców, poprzez sieć przesyłową do odbiorców końcowych i nie ma tam miejsca dla funkcjonalności wspierających rozproszone zasoby energii W miarę jak generacja rozproszona stopniowo będzie zastępować miejsce wytwarzania w modelu zcentralizowanym, sterowanie rozproszone zastąpi rozwiązania oparte na koordynacji centralnej. Główny powód to rosnąca skala: liczba komponentów biorących udział w zadaniu regulacji stanie się z czasem ogromna i centralna regulacja tak złożonego systemu szybko przekroczy limity skalowalności oraz wydajności obliczeniowej obecnie stosowanych systemów. Celem pracy jest zaproponowanie wytycznych dla rozwiązania teleinformatycznego opartego o architekturę rozproszoną oraz algorytmy genetyczne, pozwalającego wykorzystać pełny potencjał rozproszonych zasobów energii.
File
  • File: 1
    master_.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT830c7ade839e4fc584e6aa65b569dcaa/
URN
urn:pw-repo:WUT830c7ade839e4fc584e6aa65b569dcaa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page