Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Inżynierskie metody oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz wykonanie obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza dla rzeczywistego zakładu przemysłowego z użyciem rekomendowanych w obu krajach modeli

Antonina Sawicka

Record ID
WUT827bbd7e410a42939f93bef3da142b43
Diploma type
Master of Science
Author
Antonina Sawicka (FEE) Antonina Sawicka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2002
Pages
117
Reviewers
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT827bbd7e410a42939f93bef3da142b43/
URN
urn:pw-repo:WUT827bbd7e410a42939f93bef3da142b43

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page