Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza rynku nieruchomości gruntowych dla potrzeb opracowania mapy wartości gruntów

Magdalena Borowska

Record ID
WUT827a99399766488db02c4b0a7f30c175
Diploma type
Master of Science
Author
Magdalena Borowska (FGC) Magdalena Borowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-11-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Wojciech Wilkowski (FGC/DCLM) Wojciech Wilkowski,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
File
  • File: 1
    Magdalena Borowska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT827a99399766488db02c4b0a7f30c175/
URN
urn:pw-repo:WUT827a99399766488db02c4b0a7f30c175

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page