Projektowanie budynku w technologii BIM – studium przypadku

Mateusz Trzciński

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Mateusz Trzciński
Mateusz Trzciński,,
-
Supervisor Roman Marcinkowski IB
Roman Marcinkowski,,
- Insitute of Civil Engineering
Certifying unitFaculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unitInsitute of Civil Engineering (ICEn)
Study subject / specializationBudownictwo
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date28-06-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polishprojektowanie, technologia BIM, studium przypadku
Keywords in English-
Abstract in PolishPrzedmiotem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie budynku w technologii BIM. Technologia ta usprawnia proces projektowania inwestycji budowlanych, wpływa na racjonalność rozwiązań projektowych, umożliwia skrócenie cyklu projektowania. Celem pracy było: · przedstawienie istoty i aspektów praktycznych stosowania technologii BIM w projektowaniu obiektów budowlanych; · opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy wykorzystaniu technologii BIM, objaśniając przy tym proces projektowania architektury, konstrukcji i analizy kosztów. Zakres pracy obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budynku biurowo-socjalnego wraz z obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi oraz kosztorysem. W tym celu postanowiono wykorzystać programy komputerowe dostępne na rynku polskim korzystające z technologii BIM, a konkretnie program Archi- CAD, ArCADia Architektura, ArCADia TERMO i ZUZIAbim. W programie ArchiCad wykonano rysunki architektoniczno-budowlane oraz model w formacie .ifc, który wykorzystano przy tworzeniu kosztorysu w programie ZuziaBIM. W ArCADii Architekturze wykonano po raz kolejny model budynku, który wykorzystano przy wykonywaniu obliczeń cieplnych w programie ArCADia Termo. Zostało to wymuszone ze względu na niepełną kompatybilność plików .ifc pomiędzy programami polskimi a zagranicznymi. Ponadto w pracy przedstawiono krótką charakterystykę technologii BIM. Przedstawiono jej definicję, zastosowanie, system pracy, opisano proces wymiany danych oraz podano krótką charakterystykę programów z niej korzystających. Wymieniono także zalety tytułowej technologii.
File
Trzciński Mateusz p. magisterska 769.pdf 9.98 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back