Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ parametrów technologicznych procesu wytwarzania membran kapilarnych z polipropylenu na ich strukturę

Marek Bogdan Roguski

Abstract

The world wide scarcity of potable water (drinking water) has became a major problem, particularly in countries experiencing rapid population growth. The problem has become more serious with the effect of climate changes. Water discharges are now subjected to stringent, legislation, ensuring safe discharge of waste to the environment. A cost effective process solution is therefore required to provide safe, high quality, drinking water and also to treat potentially harmful waste water from being discharged to the environment. Membrane microfiltration provide a cost effective process solution. This Master Thesis describes the technology of producing capillary microfiltration membranes made of polypropylene, which has been developed at the Department of Chemical and Process Engineering. This technology uses a method known from the literature, using thermal induced phase separation (TIPS). The work defined in the thesis identities some aspects of the technology, in particular the influence of some technological parameters on the material structure of the produced membrane.
Identyfikator pozycji
WUT8100294ef09c45d08ef480a16e35628f
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Marek Bogdan Roguski (WIChiP) Marek Bogdan Roguski Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Tytuł w języku polskim
Wpływ parametrów technologicznych procesu wytwarzania membran kapilarnych z polipropylenu na ich strukturę
Promotor
Wojciech Piątkiewicz (WIChiP) Wojciech Piątkiewicz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka prowadząca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
26-06-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
41
Identyfikator wewnętrzny
DICHP-2133
Recenzenci
Paweł Gierycz (WIChiP/ZPR) Paweł Gierycz Zakład Procesów Rozdzielania (WIChiP/ZPR)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Wojciech Piątkiewicz (WIChiP) Wojciech Piątkiewicz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
-
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Na całym świecie niedobór wody pitnej stał się poważnym problemem, szczególnie w krajach doświadczających szybkiego wzrostu populacji. Problem staje się coraz bardziej poważny na skutek zmian klimatycznych. Zrzuty wodne są obecnie poddawane rygorystycznemu prawodawstwu, zapewniającemu bezpieczne wypuszczenie odpadów do środowiska. Należy poszukiwać zatem opłacalnych rozwiązań procesowych zapewniających bezpieczną, wysokiej jakości wodę pitną, a także pomagających oczyszczanie potencjalnie szkodliwych ścieków odprowadzanych do środowiska. Mikrofiltracja membranowa jako stały element szerszego procesu technologicznego zapewnia właśnie takie rozwiązanie. Niniejsza praca magisterska opisuje technologię produkcji mikrofiltracyjnych membran kapilarnych z polipropylenu, która została opracowana na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Technologia ta wykorzystuje, znaną z literatury, metodę termicznej indukcji separacji faz (TIPS). Prace prezentuje niektóre aspekty technologii produkcji membran, w szczególności wpływu niektórych parametrów technologicznych na strukturę wytwarzanej membrany.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca mgr.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 2852
Pola dodatkowe
Opiekun: Maciej Szwast

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8100294ef09c45d08ef480a16e35628f/
URN
urn:pw-repo:WUT8100294ef09c45d08ef480a16e35628f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony