Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of Technological Parameters of the Manufacturing Process of Polypropylene Capillary Membranes on their Structure

Marek Bogdan Roguski

Abstract

The world wide scarcity of potable water (drinking water) has became a major problem, particularly in countries experiencing rapid population growth. The problem has become more serious with the effect of climate changes. Water discharges are now subjected to stringent, legislation, ensuring safe discharge of waste to the environment. A cost effective process solution is therefore required to provide safe, high quality, drinking water and also to treat potentially harmful waste water from being discharged to the environment. Membrane microfiltration provide a cost effective process solution. This Master Thesis describes the technology of producing capillary microfiltration membranes made of polypropylene, which has been developed at the Department of Chemical and Process Engineering. This technology uses a method known from the literature, using thermal induced phase separation (TIPS). The work defined in the thesis identities some aspects of the technology, in particular the influence of some technological parameters on the material structure of the produced membrane.
Record ID
WUT8100294ef09c45d08ef480a16e35628f
Diploma type
Master of Science
Author
Marek Bogdan Roguski (FCPE) Marek Bogdan Roguski,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wpływ parametrów technologicznych procesu wytwarzania membran kapilarnych z polipropylenu na ich strukturę
Supervisor
Wojciech Piątkiewicz (FCPE) Wojciech Piątkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Study subject / specialization
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2012
Issue date (year)
2012
Pages
41
Internal identifier
DICHP-2133
Reviewers
Paweł Gierycz (FCPE/DSP) Paweł Gierycz,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Wojciech Piątkiewicz (FCPE) Wojciech Piątkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Na całym świecie niedobór wody pitnej stał się poważnym problemem, szczególnie w krajach doświadczających szybkiego wzrostu populacji. Problem staje się coraz bardziej poważny na skutek zmian klimatycznych. Zrzuty wodne są obecnie poddawane rygorystycznemu prawodawstwu, zapewniającemu bezpieczne wypuszczenie odpadów do środowiska. Należy poszukiwać zatem opłacalnych rozwiązań procesowych zapewniających bezpieczną, wysokiej jakości wodę pitną, a także pomagających oczyszczanie potencjalnie szkodliwych ścieków odprowadzanych do środowiska. Mikrofiltracja membranowa jako stały element szerszego procesu technologicznego zapewnia właśnie takie rozwiązanie. Niniejsza praca magisterska opisuje technologię produkcji mikrofiltracyjnych membran kapilarnych z polipropylenu, która została opracowana na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Technologia ta wykorzystuje, znaną z literatury, metodę termicznej indukcji separacji faz (TIPS). Prace prezentuje niektóre aspekty technologii produkcji membran, w szczególności wpływu niektórych parametrów technologicznych na strukturę wytwarzanej membrany.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 2852
  Additional fields
  Opiekun: Maciej Szwast

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT8100294ef09c45d08ef480a16e35628f/
  URN
  urn:pw-repo:WUT8100294ef09c45d08ef480a16e35628f

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard