Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Fault Detection and Tolerance Mechanisms for the Aix Operating System and IBM Power Platform

Przemysław Boruta

Abstract

The purpose of this thesis was to create software implemented fault detection and tole rance mechanisms for the AIX operating system applications, deployed on the IBM Power platform. Implemented mechanisms continue and extend the works previously carried out in the Institute of Computer Science, giving the possibility to conduct experiments on a new hardware and software platform. Some of the ideas used in this thesis were previously suc cessfully implemented and deployed on other platforms. That gives the possibility to compare their effectiveness. The goal of the system was to achieve the highest degree of universality, to make it easy for developers to strengthen their applications, without the need to redesign them. During the testing, a fault injector was used which was implemented by the author for the bachelor thesis.
Record ID
WUT7fc9df2b0e634f798be680846bdf073c
Diploma type
Master of Science
Author
Przemysław Boruta (FEIT/ICS) Przemysław Boruta,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mechanizmy odporności na błędy sprzętowe na platformie IBM Power
Supervisor
Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001553
Keywords in Polish
programowa detekcja i tolerowanie błędów, obsługa błędów, programowa symulacja błędów, AIX, IBM Power
Keywords in English
software implemented fault detection and tolerance, error handling, software fault injection, AIX, IBM Power
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie programowych mechanizmów podwyższających odporność aplikacji na błędy sprzętowe, dzialających dla systemu operacyjnego AIX na platformie IBM Power. Zaimplementowane mechanizmy są kontynuacją i uzupełnieniem prac prowadzonych wcześniej w Instytucie Informatyki, dając możliwość prowadzenia eksperymentów na no wej platformie sprzętowo-programowej. Część koncepcji zastosowanych w tej pracy była z powodzeniem implementowana na innych platformach, co umożliwia porówinnie skuteczności stworzonych bibliotek. Założeniem pracy była jak największa uniwersalność tworzonych mechanizmów, tak aby możliwe było łatwe zwiększenie odporności tworzonego systemu, bez konieczności wprowadzania zmian w jego projekcie. Przy testach wykorzystano symulator błędów stworzony wcześniej przez autora w ramach pracy inżynierskiej.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT7fc9df2b0e634f798be680846bdf073c/
URN
urn:pw-repo:WUT7fc9df2b0e634f798be680846bdf073c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page