Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Oddziaływanie wyższych harmonicznych prądów i napięć na pracę miejskiej sieci elektroenergetycznej

Łukasz Grabasz

Abstract

Record ID
WUT7dd062d4b6184bcc97f1c197d9bb582b
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Grabasz (FoEE) Łukasz Grabasz,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Andrzej Pawlęga (FoEE/IEPE) Andrzej Pawlęga,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT7dd062d4b6184bcc97f1c197d9bb582b/
URN
urn:pw-repo:WUT7dd062d4b6184bcc97f1c197d9bb582b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page