Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer application for collecting and analyzing data from TEWL measurements

Paweł Domitr

Abstract

The main issues of this master thesis are software, measurement data analysis and measurement systems for medical applications, in particular for Transepidermal Loss Factor (TEWL) measurement. The main goals of this master thesis was to develop methods for evaluating Transepidermal Loss Factor (TEWL) and parameterization of TEWL measurement curve, to develop standard procedures of TEWL measurement and develop computer application for dew point hygrometer for medical applications. Research work has achieved set objectives, the issues of analyzing measurement data from Tewameter, methods of precise and repetitive TEWL factor evaluation have been discussed. Developed computer application can be used as a user software to evaluate measurements results and calculate TEWL or as a development software for analyzing measurement data.
Record ID
WUT7cf7553ce3f6483bbf7b720021f8b29d
Diploma type
Master of Science
Author
Paweł Domitr (FEIT/PE) Paweł Domitr,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja komputerowa do archiwizacji i analizy danych pomiarowych TEWL
Supervisor
Daniel Paczesny (FEIT/PE) Daniel Paczesny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENSE-R.002419
Keywords in Polish
Współczynnik przeznaskórkowej utraty wody - TEM, Tewametr, metrologia, dermatologia, system pomiarowe. oprogramowanie systemu pomiarowego, bazy danych
Keywords in English
Transepidermal Loss Factor - TEWL, Tewameter, metrology, dermatology, measurement systems, software for measurement systems, databases
Abstract in Polish
Praca obejmuje zagadnienia z zakresu oprogramowania, analizy danych pomiarowych oraz zastosowań medycznych systemów pomiarowych, w tym systemów do pomiaru współczynnika przeznaskórkowej utraty wody TEWL, określanych mianem Tewametrów. Celem pracy była parametryzacja krzywej pomiarowej TEWL otrzymywanej z higrometru punktu rosy, opracowanie modeli pozwalających na wyznaczenie wartości współczynnika TEWL, opracowanie oprogramowania komputerowego do obsługi higrometru punktu rosy dla zastosowań medycznych oraz opracowanie standardowej procedury pomiaru współczynnika TEWL przy zastosowaniu higrometru punktu rosy. Postawione cele zostały osiągnięte, a efektem pracy są przede wszystkim metody dokładnego wyznaczania współczynnika TEWL oraz funkcjonalna aplikacja komputerowa ułatwiająca zarówno przeprowadzenie powtarzalnych pomiarów współczynnika TEWL jak i zaawansowane analizy krzywej pomiarowej.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT7cf7553ce3f6483bbf7b720021f8b29d/
URN
urn:pw-repo:WUT7cf7553ce3f6483bbf7b720021f8b29d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page