Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of ducted fan propulsion system for small UAV multicopter

Witold Krusz

Abstract

The aim of this master degree thesis was to analyze the possibility of using electric drive ducted propeller for vertical take-off or landing UAV object. It were made a series of calculations using numerical methods of fluid mechanics using ANSYS FLUENT 12th. Computational models of propellers were developed using Java Prop, which is based on blade element theory. Three-dimensional models were created in Siemens NX6 Unigraphix. Grids were created in the ANSYS Workbench and ANSYS CFX preprocessor. It were modeled a number of ducted propeller drives, which were subject to numerical analysis. Performance of propulsion system such as: maximum thrust, power consumption, torque and weight were calculated. Based on result, the optimal solution has been selected for the propeller diameter and the shape of the tunnel.
Record ID
WUT7cc58c22bb334478b8829f74a2cba43f
Diploma type
Master of Science
Author
Witold Krusz (FPAE) Witold Krusz,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Studium i projekt konstrukcyjny napędu otunelowanego dla wielowirnikowca
Supervisor
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-10-2012
Issue date (year)
2012
Pages
85
Internal identifier
MEL; PD-1991
Reviewers
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
samoloty bezzałogowe, napędy, wielowirnikowce, obliczenia aerodynamiczne
Keywords in English
Unmanned aerial vehicles, actuators, multi-rotors, aerodynamic calculations
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy magisterskiej było przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania elektrycznego napędu otunelowanego do bezzałogowych obiektów latających pionowego startu i lądowania. Przeprowadzono szereg obliczeń z wykorzystaniem metod numerycznych mechaniki płynów przy użyciu programu ANSYS FLUENT 12. Obliczeniowe modele śmigieł opracowywane zostały przy użyciu programu Java Prop, wykorzystującego teorię elementów łopaty. Analizowane modele trójwymiarowe powstały w programie Siemens Unigraphix NX6. Siatki obliczeniowe powstawały w programie ANSYS Workbench oraz ANSYS CFX Preprocesor. Zamodelowano szereg napędów otunelowanych, którego elementy zostały poddane analizie numerycznej. Obliczone zostały osiągi napędów takie jak: ciąg maksymalny, zużycie mocy, moment obrotowy, oraz parametry masowe. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wybrane zostało optymalne rozwiązanie dotyczące średnicy śmigła oraz kształtu tunelu
File
  • File: 1
    Witold Krusz Praca Dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT7cc58c22bb334478b8829f74a2cba43f/
URN
urn:pw-repo:WUT7cc58c22bb334478b8829f74a2cba43f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page