Overproduction and purification of selected yeast methyltransferases

Michał Kopczyński

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Michał Kopczyński
Michał Kopczyński,,
-
Title in PolishNadprodukcja i oczyszczanie wybranych metylotransferaz drożdżowych
Supervisor Małgorzata Adamczyk ZTiBSL
Małgorzata Adamczyk,,
- Department Of Drug Technology And Biotechnology
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment Of Drug Technology And Biotechnology (DDTB)
Study subject / specializationBiotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date15-04-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishMetylotransferazy stanowią ważną grupę enzymów odpowiedzialnych za przeniesienie grupy metylowej (-CH3) na substrat będący białkiem, kwasem nukleinowym lub małą cząsteczką. Reakcja metylacji jest jedną z najczęściej występujących modyfikacji biomolekuł i występuje we wszystkich królestwach życia. Metylacja związana jest z ważnymi procesami komórkowymi takimi jak: naprawa DNA, remodelowanie chromatyny, dojrzewanie RNA oraz metabolizm białek. W genomie Saccharomyces cerevisiae kodowanych jest 86 metylotransferaz (ok. 1% wszystkich białek u drożdży), spośród których 33 to potencjalne metylotransferazy niezbadane pod kątem aktywności biochemicznej. Niniejsza praca miała na celu oczyszczenie białek drożdżowych o potencjalnej aktywności metylotransferazowej przewidzianej metodami bioinformatycznymi oraz dodatkowo dwóch dobrze poznanych metylotransferaz. Ekspresja wybranych genów drożdżowych prowadzona była z wykorzystaniem heterologicznego systemu ekspresji w bakteriach Escherichia coli. Część eksperymentalna obejmowała transformację plazmidu z genem, hodowlę, oczyszczanie oraz analizę otrzymanych białek przy pomocy elektroforezy SDS-PAGE. Otrzymano w formie rozpuszczalnej 17 z 35 oczyszczanych białek. Analiza wyników optymalizacji warunków otrzymywania wybranych białek wykazała, że najlepszą pożywką do ekspresji heterologicznej jest LB, a metodą indukcji zastosowanie IPTG. Dodatkowo wykazano, że, istotne znaczenie ma również wielkość oczyszczanej metylotransferazy. Najlepszy efekt osiągnięto dla najmniejszego białka YOR021C (25kDa).
File
Magisterium_Michał_Kopczyński.pdf 1.7 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back