Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wpływ zagospodarowania wnętrz zespołów zabudowy mieszkalnej na kształtowanie się relacji sąsiedzkich na przykładzie warszawskich osiedli

Joanna Dokurno

Record ID
WUT7bc4401d40674959b83c62d90469d8ef
Diploma type
Master of Science
Author
Joanna Dokurno (FGC) Joanna Dokurno,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Małgorzata Mirecka (FA/CUDPP) Małgorzata Mirecka,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Jan Chmielewski (FGC/CSMES) Jan Chmielewski,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
File
  • File: 1
    Joanna Dokurno praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT7bc4401d40674959b83c62d90469d8ef/
URN
urn:pw-repo:WUT7bc4401d40674959b83c62d90469d8ef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page