Computer-aided Scouting and Game Aspects Evaluation in American Football

Marcin Choiński

Abstract

In this thesis I will propose the concept and describe the implementation of CASPAR (Computer-Aided Scouting, Planning, Analyses and Reporting) - a system to support an American Football team coaching staff in the tasks of strategy planning and performance evaluation of various game aspects. CASPAR main functions are: data gathering, standardization and enrichment, game aspects objective rating, pattern discovery, data visualization and analysis and optimal strategy mix choice. CASPAR is a three-tier web application built on the Grails framework. WEKA is the rules discovery engine and Pentaho BI is the data analytics platform. The Stochastic Markov Process theory is used for the formal description of an American Football game. On top of that a dynamic programming model is created with an algorithm allowing to estimate the value of an objective metric for different game states and its aspects. The Two-Person Zero-Sum Games theory with a dynamic programming model are used to support the optimal strategy mix choice. Polish Topliga historical data from 2011 and 2012 seasons is used as the use-case scenario.
Diploma typeMaster of Science
Author Marcin Choiński II
Marcin Choiński,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishSystem Wsparcia Skautingu i Wyboru Zagrywek w Futbolu Amerykańskim
Supervisor Jarosław Chudziak II
Jarosław Chudziak,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001742
Keywords in PolishStochastyczny Proces Markova, Programowanie Dynamiczne, Gry o Sumie Zerowej, Analiza Danych, Statystyka, Eksploracja Danych, Data Mining, OLAP, Business Intelligence, Futbol Amerykański
Keywords in EnglishStochastic Markov Precess, Dynamic Programming, Two-Person Zeor-Sum Games, Data Analytics, Statistics, Data Mining, Knowledge Discovery, OLAP, Business Intelligence, American Football
Abstract in PolishW pracy przedstawiam koncepcję oraz implementację CASPAR (Computer-Aided Scouting, Planning, Analyses and Reporting). Jest to system wsparcia sztabu drużyny futbolu amerykańskiego w planowaniu strategii oraz w ocenie efektywności aspektów gry (tzw. skauting). Główne funkcje CASPAR to zbieranie, standaryzacja i wzbogacanie danych, obiektywna ocena zdarzeń w grze, wykrywanie reguł asocjacyjnych, wizualizacja danych, możliwości analityczne oraz wybór optymalnej strategii. CASPAR jest trójwarstwowa aplikacją webową, zbudowaną w oparciu o fřamework Grails, bibliotekę WEKA do eksploracji danych oraz Pentaho BI jako platformę analityczną. Teoria stochastycznych procesów Markova została zastosowana do zbudowania modelu gry i jej stanów. Zdefiniowany został problem programowania dynamicznego wraz z algorytmem obliczania wartości poszczególnych stanów gry i powiązanych aspektów. Na bazie teorii gier o sumie zerowej zaproponowany został model programowania dynamicznego do wyboru optymalnej strategii. Jako przypadek użycia wykorzystano dane i statystyki z sezonów 2011 i 2012 polskiej Topligi.

Get link to the record
msginfo.png

Back