Study of corrosion resistance NiTi alloy after oxidation and oxynitriding glow discharge treatment

Tymoteusz Kapłan

Abstract

Shape memory NiTi alloy is widely applied in medicine. It is high corrosion resistance materials. However in long term application it is insufficient. In this paper show that low temperature oxynitriding glow discharge treatment clearly (above 7 fold) increase corrosion resistance of NiTi alloy. This outstanding result is highly interesting, because of present of homogenous bioactive titan oxides and low nickel concentration. Moreover study shows that grinding much better improve corrosion resistance of NiTi alloy in contrast to polishing. Main study method: scanning electron microscope; energy-dispersive X-ray spectroscopy; electrochemical impedance spectroscopy; anodic polarization
Diploma typeMaster of Science
Author Tymoteusz Kapłan ZIP
Tymoteusz Kapłan,,
- Division of Surface Engineering
Title in PolishBadania odporności na korozję stopu NiTi po procesie utleniania i tlenoazotowania jarzeniowego
Supervisor Tadeusz Wierzchoń ZIP
Tadeusz Wierzchoń,,
- Division of Surface Engineering
Certifying unitFaculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unitDivision of Surface Engineering (DSE)
Study subject / specializationInżynieria Powierzchni
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date20-06-2013
Issue date (year)2013
Internal identifierIM-D.001723
Reviewers Agnieszka Brojanowska ZIP
Agnieszka Brojanowska,,
- Division of Surface Engineering
, Katarzyna Konopka ZMCP
Katarzyna Konopka,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
Keywords in Polishutlenianie i tlenoazotowanie jarzeniowe; NiTi; odporność na korozję, ESI
Keywords in EnglishGlow discharge oxidation and oxynitriding; NiTi; corrosion resistance, ESI
Abstract in PolishStop NiTi jest szeroko stosowanym materiałem z pamięcią kształtu w medycynie. Cechuje się on wysoką odpornością na korozję. Jednakże w zastosowaniu na długoterminowe implanty jest ona niewystarczająca. W niniejszej pracy wykazano, że niskotemperaturowy proces tlenoazotowania jarzeniowego ponad 7 krotnie podnosi odporność na korozję stopu NiTi. Uzyskane warstwy w procesie tlenoazotowania jarzeniowego są jednorodne i cechują się ograniczoną zawartości niklu. Uzyskane wyniki są obiecujące w aspekcie implantów kostnych. Co więcej okazało się, że już sama obróbka szlifowania znacznie bardziej poprawia odporność na korozję, niż polerowanie. Główne metody badawcze: elektronowa mikroskopia skaningowa; mikroanaliza rentgenowska; elektrochemiczna spektroskopia impedancyjne; polaryzacja anodowa
File
Praca magisterska_Tymoteusz Kapłan.pdf 5.5 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back