Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optymalizacja metody określania stopnia skażenia mikroorganizmami koncentratu soku jabłkowego

Katarzyna Filipek

Abstract

The most common cause of spoilage of pasteurized juices and fruit drinks are the bacteria Alicyclobacillus spp., especially species of Alicyclobacillus acidoterrestris. These acido-thermophilic, spore forming bacteria cause flat sour type spoilage related to the production of metabolites of unpleasant disinfectant odor. These compounds cause a significant reduction in the commercial value of the product, loss of confidence among consumers, and thus substantial economic losses. Therefore, development of a sensitive, highly selective and reproducible method for the detection and elimination of this microorganism is very important. The present study is focused on optimization of the method and determination of the optimum operating conditions for identification of microorganisms contamination of apple juice concentrate. In this study the lyophilized preparation EZ-FPC ™ Microorganisms (Microbiologics) containing vegetative forms of bacteria A. acidoterrestris ATCC 49025 on the concentration of 3.3 * 103 cfu per pellet (according to the manufacturer) was used. Analysis of the obtained results shows that the use of membrane filtration gave the best recovery of A. acidoterrestris bacterium. However, due to many drawbacks and limitations of this method in most cases it is recommended to use a surface plating. Among the four tested culture media, such as BAT, YSG, K and SK agar, the recovery of the test strain was the highest and the incubation time was the shortest in the case of YSG agar medium. Due to its characteristics, this medium is also conducive to the rapid production of spores. The most optimal incubation temperature conducive to bacterial growth on YSG agar was 46˚C. On the basis of the analyzed variants of the thermal shock was found that sufficient and optimal parameters is to use the heat shock temperature of 80˚C for 10 min
Record ID
WUT78f0cc11734d44e88157c47381ccd7de
Diploma type
Master of Science
Author
Katarzyna Filipek Katarzyna Filipek,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Henczka (FCPE/DCRED) Marek Henczka,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Najczęstszą przyczyną psucia się pasteryzowanych soków i napojów owocowych są bakterie z rodzaju Alicyclobacillus spp., a w szczególności gatunek Alicyclobacillus acidoterrestris. Te kwasolubne i ciepłolubne, przetrwalnikujące bakterie powodują płasko kwaśny typ zepsucia związany z wytwarzaniem produktów metabolizmu o nieprzyjemnym, dezynfekcyjnym zapachu. Związki te powodują znaczne obniżenie wartości handlowej produktu, utratę zaufania wśród konsumentów, a tym samym duże straty ekonomiczne. Dlatego tak ważne jest opracowanie czułej, wysoce selektywnej i powtarzalnej metody detekcji oraz skutecznej metody eliminacji tych mikroorganizmów. Badania doświadczalne przeprowadzone w niniejszej pracy obejmują opracowanie kompletnej procedury badawczej oraz określenie optymalnych warunków operacyjnych dla metody określania stopnia skażenia formami przetrwalnikowymi bakterii Alicyclobacillus acidoterrestris koncentratu soku jabłkowego. W tym celu do badao wykorzystany został liofilizowany preparat EZ-FPC™ Microorganisms (Microbiologics) zawierający formy wegetatywne bakterii A. acidoterrestris ATCC 49025 o gęstości 3,3*103 jtk. (według danych producenta) w jednej pastylce. Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzid, że zastosowanie filtracji membranowej przyniosło najlepszy odzysk bakterii A. acidoterrestris. Jednak ze względu na liczne wady i ograniczenia tej metody w większości przypadków zaleca się stosowanie posiewu powierzchniowego. Wśród czterech badanych podłoży hodowlanych takich jak: BAT, YSG, K i SK agar, uzyskany stopieo odzysku bakterii był największy a czas inkubacji najkrótszy w przypadku zastosowania podłoża YSG agar. Ze względu na swoje właściwości podłoże to sprzyjało także szybkiemu wytwarzaniu spor. Najbardziej optymalną temperaturą inkubacji sprzyjającą wzrostowi bakterii na podłożu YSG agar okazała się temperatura 46˚C. Na podstawie analizowanych wariantów prowadzenia szoku termicznego stwierdzono, że wystarczającymi i optymalnymi parametrami szoku cieplnego jest zastosowanie temperatury 80˚C przez 10 min.
File
  • File: 1
    Katarzyna Filipekpracamagisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT78f0cc11734d44e88157c47381ccd7de/
URN
urn:pw-repo:WUT78f0cc11734d44e88157c47381ccd7de

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page