Ocena efektów modernizacji systemu oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Białystok

Maciej Kamiński

Abstract

xxx
Diploma typeMaster of Science
Author Maciej Kamiński WMEiL
Maciej Kamiński,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Supervisor Krzysztof Badyda ITC
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationEnergetyka (Power Engineering)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date24-06-2013
Issue date (year)2013
Pages93
Internal identifierMEL; PD-2231
Reviewers Krzysztof Badyda ITC
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
, Grzegorz Niewiński ITC
Grzegorz Niewiński,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishinstalacja, odsiarczanie, ochrona środowiska, elektrociepłownia, węgiel kamienny, sorbent
Keywords in Englishxxx
Abstract in PolishW pracy opisano modernizację systemu oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Białystok polegającą na wyposażeniu we wspólną instalację odsiarczania dwóch kotłów węglowych OP-230. Dokonano przeglądu metod redukcji tlenków siarki i na tej podstawie wybrano technologię MOWAP typu mokrego oraz RP+FT typu półsuchego ze względu na wysoką skuteczność procesu. Dla wspomnianych metod oszacowano parametry spalin za IOS, zużycie mediów oraz niezbędnych produktów do realizacji procesu odsiarczania. Przeprowadzono obliczenia całkowitych kosztów eksploatacji w zależności od jakości spalanego paliwa, obciążenia instalacji i wykorzystania produktu poprocesowego. Najbardziej preferowaną technologią w modernizacji systemu oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Białystok wydaje się metoda MOWAP przy spalaniu paliwa o lepszych parametrach i sprzedaży gipsu odbiorcom zewnętrznym ze względu na najniższe koszty eksploatacji
File
magisterka.pdf 2.14 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back