Evaluation of Mobile Online Games

Wiktor Tytus Szymański

Abstract

This master thesis deals with the topic of Quality of Experience in Mobile Online Gaming and its’ dependency on the latency of connection. The fast part of the work is focused on describing and explaining what mobile gaming is, where it came lřom and where is it going. The work presents different division of games and gamers and describes the present market of mobile gaming industry. The second part presents the theoretical aspects of Quality of Experience and describes a taxonomy of gaming-related aspects. The last part focuses on the experiment, where the Game Experience Questionnaire (GEQ) was used as an instrument to measure players experience. The thesis ends with the discussion and summary based on the results of the experiment.
Diploma typeMaster of Science
Author Wiktor Tytus Szymański II
Wiktor Tytus Szymański,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishEwaluacja gier mobilnych Online
Supervisor Paweł Domański IAiIS
Paweł Domański,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001801
Keywords in Polishgry mobilne, jakość, opóźnienie
Keywords in EnglishMobile games, quality, delay
Abstract in PolishGłównym tematem pracy magisterskiej jest ,,Jakość Doświadczeń” w mobilnych grach online oraz jej podatnością na opóźnienie transmisji pakietów. Pierwsza część pracy koncentruje się na opisie i wyjaśnianiu co to ą gry mobile, jaka jest ich historia oraz dokąd zmierzają. Praca przedstawia również różne podzialy gier i graczy oraz opisuje obecny rynek branży gier mobilnych. Druga część pracy przedstawia teoretyczne aspekty ,‚Jakości Doświadczeń” i opisuje taksonomię aspektów związanych z grami. Ostatnia część koncentruje się na eksperymencie, w którym kwestionariusz Game Experience Questionnaire (GEQ) wykorzystano jako instrument do pomiaru odczuwalnego doświadczenie graczy. Praca kończy się dyskusją, podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków na podstawie wyników eksperymentu.

Get link to the record
msginfo.png

Back