Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

SNMP-based network management system with a Web based interface

Marek Iwanejko

Abstract

The main purpose of this work was to implement NetGuard sofiware, which provides network security monitoring. Communication between NetGuard and network devices is based on SNMP protocol. User interface to NetGuard fiinctions is provided by a Web browser on the client side and CGI on the server side. The major idea of NetGuard is to process and consolidate MAC addresses' traces collected from many network devices. NetGuard provides users with the following functions: tracing selected MAC, providing informations about MAC usage, reporting security policy violations, reporting new connected devices, known MACs database. NetGuard software was written in Perl. It was implemented using Apache WWW server, PostgreSQL database, and communication modules for Perl. NetGuard was developed and installed in Faculty of Electronics Engineering and Information Technology. It provides secured remote access for on-line local area network monitoring.
Record ID
WUT75b16692a18e4971a2ac228763cbc051
Diploma type
Master of Science
Author
Marek Iwanejko (FEIT/ICS) Marek Iwanejko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System zarządzania siecią wykorzystujący protokół SNMP i interfejs WWW
Supervisor
Grzegorz J. Blinowski (FEIT/ICS) Grzegorz J. Blinowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2002
Internal identifier
ENII-PM.000240
Keywords in Polish
SNMP, system zarządzania, bezpieczeństwo sieci, śledzenie adresów MAC, monitorowanie on-line, WWW,CGI
Keywords in English
SNMP, network management, network security, MAC trracing, on-line monitoring, WWW, CGI
Abstract in Polish
Głównym celem pracy była implementacja oprogramowania NetGuard, służącego do monitorowania bezpieczeństwa sieci w oparciu o protokół SNMP. Jako interfejs użytkownika została wykorzystana przeglądarka WWW. Koncepcja stworzonego oprogramowania opiera się na konsolidacji danych o obserwacji adresów MAC zbieranych z wielu sieciowych urządzeń aktywnych. Funkcjonalność oprogramowania obejmuje: śledzenie wskazanych adresów MAC, informowanie o ich użytkowaniu, raportowanie naruszenia reguł bezpieczeństwa oraz nowych oodłączonych urządzeń. Oprogramowanie NetGuard zostało zrealizowane w języku Perl. Interfejs użytkownika wykorzystuje mechanizmy CGI. Jako dodatkowego oprogramowania użyto serwera WWW Apache 1.3.26, bazy danych PostgreSQL 7.2.1 oraz bibliotek komunikacji. Oprogramowanie zostało uruchomione w środowisku sieci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Dzięki użyciu protokołu SNMP oraz techniki przeglądarki WWW możliwe było stworzenie wielodostępnego bezpiecznego systemu, który może być użytecznym narzędziem służącym do zdalnej obserwacji stanu bezpieczeństwa sieci.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT75b16692a18e4971a2ac228763cbc051/
URN
urn:pw-repo:WUT75b16692a18e4971a2ac228763cbc051

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page