Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

ETL Engine

Tomasz Rębiś

Abstract

This thesis presents concept of efficiency driven ETL Tool which provides environment for data extraction, transformation and loading. The main assumption of created tool is to make it &ee of similar currently available products disadvantages e.g. lack of flexibility. In further chapters are described issues of data integration, ETL Engine, data warehouse and Business Intelligence. Next chapters presents results of available ETL Tools, functional and non fúnctional requirements for prepared solution. Detailed description of developed components is attached. At the main part of the thesis is a presentation of prepared tool architecture, as well as implementation phase. At the final chapters is the project summary. There is an information about difficulties founded during the development process and further improvements. The specification of data model used by prepared ETL Engine is enclosed.
Record ID
WUT755756fe6ca34f5f89735bf2f779829a
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Rębiś (FEIT/ICS) Tomasz Rębiś,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Silnik ETL
Supervisor
Piotr Gawrysiak (FEIT/ICS) Piotr Gawrysiak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001636
Keywords in Polish
ETL, Business lnteligence, Informatica PowerCenter, Talend Open Studio, Oracle, Apatar, Java, Integracja danych
Keywords in English
ETL, Business Inteligence, Informatica PowerCenter, Talend Open Studio, Oracle, Apatar, Java, Data integration
Abstract in Polish
Praca rozpoczyna się od przybliżenia celu opracowania koncepcji narzędzia ETL pozwalającego na efektywną pracę w środowisku bazodanowym wolną od wad obecnych w dostępnych na rynku rozwüţzaniach. Kolejne rozdziały przybliżają ideę integracji danych, pojęcie silnika ETL oraz hurtowni danych. W następnych sekcjach przedstawione zostały wyniki analizy istniejących rozwiązań, wymagania stawiane opracowywanemu narzędziu jak również szczegóły koncepcji tworzących własne rozwiązanie. Następnie opisane są wszystkie kluczowe komponenty opracowanego silnika ETL. Ostatnie rozdziały przedstawiają przykłady użycia przygotowanego narzędzia, podsumowują projekt, opisują problemy z jakimi przyszło się w nim zmierzyć, określają stopień osiągnięcia celów stawianych pracy, a także przedstawiają dalszy plan rozwoju aplikacji. Dohţczona została specyfikacja modelu danych użytego w silniku ETL.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT755756fe6ca34f5f89735bf2f779829a/
URN
urn:pw-repo:WUT755756fe6ca34f5f89735bf2f779829a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page