Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Badania wybranych cech mechanicznych betonów z dodatkiem popiołów przemysłowych

Maciej Pałuba

Abstract

-
Record ID
WUT74ba38fa830d4d1d82e03c5126a9cd15
Diploma type
Master of Science
Author
Maciej Pałuba Maciej Pałuba,, Undefined Affiliation
Supervisor
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
cechy mechaniczne betonu, dodatki z popiołów
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie wybranych mechanicznych cech betonu zwykłego poprzez wykonanie badań na próbkach betonowych z dodatkiem popiołów przemysłowych. Miejsce wykonania badań znajduje się w laboratorium Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ulicy Jachowicza. Wykonano 11 serii betonowań z różnymi składami mieszanek betonowych przypisanymi do każdej serii. Uzyskano po 18 próbek na każdą z serii( razem 198 sztuk), dzięki czemu można było przeprowadzić szczegółowe badania na ściskanie( po 28 i 90 dniach) i rozłupywanie( po 28 dniach). Próbki do badań przeprowadzanych po 28 dniach były przechowywane w środowisku o 100% wilgoci( składowane w wannach po 8 sztuk) reszta przeznaczona do badań na ściskanie po 90 dniach składowana w bezpiecznym miejscu w stanie powietrzono-suchym. Zanotowane wyniki przeanalizowano, zestawiono w postaci tabelarycznej oraz graficznej, a na końcu sformułowano wnioski. Praca zawiera część teoretyczną związaną z ogólnym zagadnieniem betonu. Wykorzystano najnowszą literaturę fachową polską i zagraniczną oraz obowiązujące normy.
File
  • File: 1
    Pałuba Maciej p. magisterska 113.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT74ba38fa830d4d1d82e03c5126a9cd15/
URN
urn:pw-repo:WUT74ba38fa830d4d1d82e03c5126a9cd15

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page