Thulium-doped fiber laser

Paweł Bortnowski

Abstract

The main aim of this work was designing and testing all-fiber thulium-doped fiber laser operating at 2 µm in continuous wave regime. The scope of the work covered designing the fiber laser in all-fiber geometry, selecting all active and passive components, setting-up the demonstrator system and, finally, carrying out laser experiments for different resonator and active fiber configurations. Apart from investigating the devices based on commercially available active fibers, the first successful laser experiments have been performed using the first Polish active fibers doped with thulium ions developed in Laboratory of Optical Fiber Technology, Faculty of Chemistry of Maria Curie-Skłodowska University.
Diploma typeMaster of Science
Author Paweł Bortnowski (FEIT / MO)
Paweł Bortnowski,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Title in PolishLaser światłowodowy domieszkowany jonami Tm3+
Supervisor Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT / MO)
Study subject / specialization, Elektronika (Elektronics)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date07-09-2018
Issue date (year)2018
Internal identifier24/M/18
Reviewers Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Keywords in Polishlaser światłowodowy, włókno aktywne, all-fiber, rezonator pierścieniowy
Keywords in Englishfiber laser, active fiber, all-fiber, ring resonator
Abstract in PolishGłównym celem niniejszej pracy było opracowanie i zbadanie właściwości całkowicie światłowodowego lasera domieszkowanego jonami tulu, pracującego w trybie pracy ciągłej i generującego promieniowanie z zakresu około 2 µm. Zakres pracy obejmował zaprojektowanie lasera włóknowego w geometrii całkowicie światłowodowej, dobór komponentów aktywnych i pasywnych, zestawienie układu i przeprowadzenie badań generacyjnych dla różnych konfiguracji rezonatora i ośrodka aktywnego. Oprócz badania układów bazujących na włóknach aktywnych producentów komercyjnych, przeprowadzono również udane próby uzyskania generacji w pierwszych polskich włóknach domieszkowanych jonami tulu – eksperymentalnych światłowodach wytworzonych w Pracowni Technologii Światłowodów Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie.
File
Praca_magisterska.pdf 4.22 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 29006

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?