Integrated environment for modular measurement system reconfiguration based on FMC boards

Andrzej Wojeński

Abstract

This work presents author's conception of automatic building software and automatic management for modular measurement systems, based on FPGA technology. The conception has been verified by creating an application based on it (which implements all of algorithms from the conception). The software recognizes installed in a system modules (for example measurement modules) and automatically generates firmware in Verilog language for FPGA devices. FPGA devices are mounted on main boards, which handle measurement modules in FMC standard. Generated HDL firmware for FPGA devices implements communication interfaces, required by each FMC measurement card. Suitable software drivers provide communication between the application installed on a personal computer (PC) and measurement system with installed FMC cards. System management is handled from a PC. User by writing a project file can configure whole measurement system (FMC cards, on-board chips on FMC cards), regardless of the construction of FMC main boards used in a measurement system. The application allows also to run user"s programs from the designed software.
Diploma typeMaster of Science
Author Andrzej Wojeński ISE
Andrzej Wojeński,,
- The Institute of Electronic Systems
Title in PolishZintegrowane środowisko rekonfiguracji modułowego systemu pomiarowego bazującego na płytach FMC
Supervisor Krzysztof Poźniak ISE
Krzysztof Poźniak,,
- The Institute of Electronic Systems
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Electronic Systems (PE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENSE-R.002467
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishW ramach pracy powstała koncepcja automatyzacji budowy oprogramowania i zarządzania rekonfigurowalnymi systemami pomiarowymi opartymi o technologię FPGA. Koncepcja została zweryfikowana poprzez napisanie bazującej na niej aplikacji. Oprogramowanie rozpoznaje zainstalowane w systemie moduły (np. pomiarowe), a następnie automatycznie generuje kod w języku verilog dla układów FPGA znajdujących się na płytach głównych, obsługujących moduły pomiarowe w standardzie FMC. Wygenerowany kod HDL implementuje interfejsy komunikacyjne dopasowane do potrzeb poszczególnych kart pomiarowych FMC. Odpowiednie sterowniki programowe umożliwiają komunikację aplikacji na komputerze PC z systemem pomiarowym i dostępnymi kartami FMC. Zarządzanie systemem odbywa się z poziomu komputera PC. Użytkownik poprzez plik projektu ma możliwość skonfigurowania całego systemu (kart pomiarowych FMC, układów scalonych), niezależnie od budowy płyt nośnych FMC zamontowanych w systemie pomiarowym. Istnieje również możliwość uruchamiania własnych aplikacji użytkownika z poziomu zrealizowanego oprogramowania.

Get link to the record
msginfo.png

Back