Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla budynku szkolnego z salą gimnastyczną ,z uwzględnieniem części analityczno-teoretycznej dotyczącej opracowanego zagadnienia

Zbigniew Marszałek

Abstract

-
Record ID
WUT70bae6822d154379979bfe2810f5e37e
Diploma type
Master of Science
Author
Zbigniew Marszałek (FEE) Zbigniew Marszałek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
122
Reviewers
Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej,budynek szkolny z salą gimnastyczną
Keywords in English
project of ventilation and air-conditioning installation, school building with gym
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT70bae6822d154379979bfe2810f5e37e/
URN
urn:pw-repo:WUT70bae6822d154379979bfe2810f5e37e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page