Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Automatic analogue-digital Total Harmonic Distortion measurement unit

Michał Waśkiewicz

Abstract

Very often there is a need to estimate how the electronic system adds various types of distortion to the signal. One of the indicators to evaluate the quality of such system is the Total Harmonic Distortion (THD) coefficient. On the commercial market, there is unfortunately a big problem with purchasing an instrument specifying this factor. Constructions available at a reasonable price arc very old, while modern systems are very complex and relatively expensive. Therefore, this paper presents the design of an analogue-digital Total Harmonic Distortion measurement unit. Discussed device has a fully analogue measurement circuit controlled by a micro controller. The measurement is done by defining two voltages: RMS value of the entire signal and the RMS value of signal without the first harmonic cut off by notch filter with a Wien bridge. Filter's tuning is digitally controlled by the micro controller along with all other regulation circuits. This approach allowed a full automation of the measurement, requiring the user only to press the START button and read the measurement result. Constructed instrument was subject to thorough examination which made it possible to determine the device parameters.
Record ID
WUT6d32e145a8e440e7bb993ffeacc2b62f
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Waśkiewicz (FEIT/MO) Michał Waśkiewicz,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Automatyczny analogowo—cyfrowy miernik zniekształceń harmonicznych
Supervisor
Aleksander Burd (FEIT/PE) Aleksander Burd,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENSE-R.002436
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W trakcie projektowania i badań układów elektronicznych, bardzo często istnieje konieczność oszacowania ile dany układ wnosi różnego rodzaju zniekształceń do przetwarzanego sygnału. Jednym ze wskaźników pozwalających ocenić jakość takiego układu jest współczynnik zniekształceń harmonicznych. Na rynku komercyjnym występuje obecnie duży problem z zakupem przyrządu określającego ten współczynnik. Konstrukcje dostępne w przystępnych cenach są przestarzałe i trudne w obsłudze a współczesne systemy są bardzo rozbudowane i stosunkowo drogie. Z tego względu niniejsza praca jest poświęcona konstrukcji analogowo-cyfowego miernika zniekształceń harmonicznych. Omawiany przyrząd posiada analogowy tor pomiarowy sterowany za pomocą mikrokontrolera. Pomiar dokonywany jest poprzez określenie dwóch napięć skutecznych: całego sygnału oraz sygnału z usuniętą pierwszą harmoniczną. Filtrowanie odbywa się poprzez zastosowanie wąskiego, pasmowo-zaporowego filtru z mostkiem Wiena. Dostrajanie filtru sterowane jest cyfrowo, poprzez mikrokontroler, podobnie jak wszystkie inne procesy regulacyjne. Takie podejście umożliwiło pełną automatyzację pomiaru pozostawiając użytkownikowi jedynie naciśnięcie przycisku START oraz odczytanie wyniku pomiaru. Skonstruowany przyrząd został poddany gruntownym badaniom, na podstawie których określono parametry techniczne urządzenia i jego przydatność.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT6d32e145a8e440e7bb993ffeacc2b62f/
URN
urn:pw-repo:WUT6d32e145a8e440e7bb993ffeacc2b62f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page