The Deammonification process for nitrogen removal from wastewater

Katarzyna Buczyńska

Abstract

The work shows the deammonification process as a method for nitrogen removal from wastewater.
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Katarzyna Buczyńska (WIBHiIŚ)
Katarzyna Buczyńska
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimWykorzystanie deamonifikacji do usuwania azotu ze ścieków
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony19-04-2016
Data (rok) wydania2016
Recenzenci Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Katarzyna Umiejewska (WIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Umiejewska
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimdeamonifikacja, usuwanie azotu, ścieki
Słowa kluczowe w języku angielskimdeammonification, nitrogen removal, wastewater
Streszczenie w języku polskimpraca przedstawia proces deamonifikacji jako metodę usuwania azotu ze ścieków.
Plik pracy
Deamonifikacja.pdf 1.18 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 10658

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?