Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of selected ingredients in ciosmeceuticals

Kinga Moskal

Abstract

Introduction Cosmeceuticals are a hybrid of pharmaceutical and cosmetics [1]. These products have very important medicinal properties because they contain different biologically active ingredients for example: organic dyes, vitamins, organic acids and derivatives, cumarin, aldehydes, lactones and ketones [2]. Skin penetration accelerators (such as: glycol or urea) are added into cosmeceuticals to improve transepidermal transport [3]. A large variety of ingredients in cosmetics products is a challenge for chemical analysis [4]. It is important to create selective and effective method of separation. In literature there are a few publications about separation and determination ingredients in cosmeceuticals moreover, some authors describe very complicated analytical procedures [5], [6], [7]. Results and Discussion Separation method like LLE (liquid – liquid extraction), which is used to isolate different ingredients from cosmeceuticals, is not effective. Emulsion is obtained during shaking and phases separation is very difficult. According to that, the main aim of my work was to create a selective and static method to isolate ingredients from cosmeceuticals before the quantity analysis. Glass tubes were constructed. Into the tubes there were two water phases and between them there was an organic solvent, called a liquid membrane. Two different shapes of the tubes (like W and U) depend on density of the liquid membrane. Depending on the contents of liquid membrane and pH of water phases the efficiency of that process was measured. Moreover, contents of surfactants in cosmetics was checked. On the basis of the results of the membrane process we can separate biological active ingredients from surfactants. This was confirmed by two other methods: solid phase extraction (SPE) and two – phase (two było skreślone przez Pana, a chodzi mi tu o dwufazowe miareczkowanie) titration. That membrane separation method was used to isolate biologically active ingredients from: soaps, creams, shampoo and lotions and determine them by high pressure liquid chromatography (HPLC). Conclusions A Selective, cheap, static, membrane method was designed to isolate biologically active ingredients from cosmeceuticals. This technique was used to the separation of analytes from surfactants and other cosmetics matrix ingredients. Moreover, some biological active compounds was determined by HPLC.
Record ID
WUT6aff57240ed44a61824553f1e858e69c
Diploma type
Master of Science
Author
Kinga Moskal Kinga Moskal,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Oznaczanie wybranych składników w kosmeceutykach
Supervisor
Norbert Obarski (FC/CAC) Norbert Obarski,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Wprowadzenie Kosmeceutyki to preparaty będące hybrydą leków i kosmetyków [1]. Ze względu na zawartość związków biologicznie czynnych (barwników organicznych, witamin, kwasów organicznych i ich pochodnych, w tym laktonów, pochodnych kumaryny, aldehydów i ketonów)[2] wykazują nie tylko właściwości pielęgnacyjne ale i lecznicze. W związku z obecnością składników aktywnych do kosmeceutyków dodawane są tzw. promotory przejścia [3] – związki chemiczne (np. glikole, mocznik) ułatwiające transport transepidermalny. Duża różnorodność tworzących bazę kosmetyku stanowi utrudnienia w analizie chemicznej składu tych preparatów [4]. W związku z tym przed przystąpieniem do oznaczania należy selektywnie wydzielić badane związki z matrycy jaką jest kosmetyk. W literaturze opisano niewiele procedur analitycznych do wydzielenia i oznaczenia składników kosmeceutyków ponadto były to techniki bardzo skomplikowane [5], [6], [7]. Najczęściej oznaczano związki biologicznie aktywne będące składnikami ekstraktów roślinnych. Wyniki i dyskusja Ze względu na niską efektywność klasycznej ekstrakcji rozpuszczalnikowej stosowanej do wydzielenia analitów z próbki kosmetyku (w związku z obecnością surfaktantów w kosmetykach podczas wytrząsania powstaje emulsja co uniemożliwia rozdzielenie faz) opracowano statyczną metodę wydzielania opartą na technikach membranowych. Zaprojektowano układy badawcze w postaci szklanych rurek wypełnionych wodnymi fazami: donorową i akceptorową, oddzielonymi ciekłą membraną organiczną, którą stanowiły rozpuszczalniki organiczne lżejsze lub cięższe od wody. W zależności od składu membrany proces migracji analitu z fazy donorowej do akceptorowej realizowany był w rurkach w kształcie litery U lub W. Zbadano jak na wydajność procesu wydzielania wpływa rodzaj ciekłej membrany, skład mieszaniny w fazie donorowej, pH faz wodnych oraz obecność promotorów przejścia w ciekłej membranie. Sprawdzono również efektywność tego procesu w przypadku obecności SDS-u (surfaktantu najczęściej i w dużych ilościach stosowanego w kosmetykach). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że SDS nie migruje przez membranę organiczną (fakt ten potwierdzono za pomocą miareczkowania dwufazowego – klasycznej metody oznaczania surfaktantów). Jakość opracowanej metody porównano z wynikami uzyskanymi metodą SPE. Potwierdzono, że tylko w przypadku zastosowania statycznej metody membranowej można niemal całkowicie oddzielić anality od surfaktantów obecnych w kosmetykach. Wykorzystując zaprojektowaną metodę wydzielono składniki aktywne (m.in. umbeliferon, główne składniki ekstraktów z: soi, miłorzębu japońskiego, rumianku i zielonej herbaty) z różnego typu kosmetyków i oznaczono je za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Wnioski W ramach pracy badawczej zaprojektowano selektywną, tanią, statyczną, membranową technikę wydzielania związków aktywnych ze złożonej matrycy jaką są kosmetyki. Opracowaną metodę zastosowano do wydzielenia wybranych związków biologicznie czynnych (m.in. składników ekstraktów roślinnych) z kosmeceutyków i oddzielenia analitów od (obecnych w próbkach rzeczywistych) surfaktantów (np. SDS). Ponadto oznaczono wybrane związki aktywne w kremach, szamponach, mydłach w płynie itp. wykorzystując wysokosprawną chromatografię cieczową.
File
  • File: 1
    praca magisterska Kinga Moskal.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT6aff57240ed44a61824553f1e858e69c/
URN
urn:pw-repo:WUT6aff57240ed44a61824553f1e858e69c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page