Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Theory of Wave Optics in Ray Tracing Algorithms

Jakub Księżniak

Abstract

The subject of this thesis is to investigate possibility of improving the quality of rendered images by using the theory of wave optics in existing ray tracing algorithms. The main objective was to achieve photorealistic phenomena in synthetic images, by utilization of physical properties of light. Wave optics provide necessary tools, which expand the description of light transport theory with the wave nature of light, so that it becomes possible to simulate the phenomena of dispersion, dif&action and interference. There was also an opportunity to analyze light propagation in time, which allowed the observation of phenomena normally invisible to humans. As a result, a unique solution was created with many new possibilities for animation and image synthesis.
Record ID
WUT6ab1d18aa5b54f7dae302b5c83fe3dbd
Diploma type
Master of Science
Author
Jakub Księżniak (FEIT/ICS) Jakub Księżniak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie optyki falowej w algorytmach śledzenia promieni
Supervisor
Rajmund Kożuszek (FEIT/ICS) Rajmund Kożuszek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001549
Keywords in Polish
Algorytmy śledzenia promieni, fotorealistyczna grafika, przetwarzanie obrazów, animacją globalne oświetlenie, optyka falowa
Keywords in English
Ray tracing, global illumination, wave optics, photorealistic graphics, light transport theory, photon mapping
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie możliwości poprawy jakości renderowanych obrazów dzięki zastosowaniu teorii optyki falowej w obecnych algorytmach śledzenia promieni. Głównym celem było osiągnięcie fotoreal istycznej grafiki renderowanej komputerowo z uwzględnieniem wszelkich własności fizycznych światła. Optyka falowa dostarczyła niezbędnych narzędzi, które rozszerzyły opis teorii transportu światła z uwzględnieniem natury falowej światła, dzięki czemu możliwe stało się symulowanie zjawisk dyspersji, dyfrakcji i interferencji. Uzyskano również możliwość analizy propagacji światła w czasie, co pozwolilo na obserwację zjawisk normalnie niedostrzegalnych dla człowieka. Obecnie jest to unikatowe rozwiązanie, które dostarcza wiele nowych możliwości do metod animacji i wytwarzania wysokiej jakości grafiki komputerowej.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT6ab1d18aa5b54f7dae302b5c83fe3dbd/
URN
urn:pw-repo:WUT6ab1d18aa5b54f7dae302b5c83fe3dbd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page