Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Współczesne zakłady rezerwowego zasilania obwodów pomocniczych stacji elektroenergetycznych

Maciej Nawrocki

Abstract

Record ID
WUT6a0ea55d4d0b44b2a8dcef56e56daa67
Diploma type
Master of Science
Author
Maciej Nawrocki (FoEE) Maciej Nawrocki,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Wiesław Myrcha (FoEE/IEPE) Wiesław Myrcha,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT6a0ea55d4d0b44b2a8dcef56e56daa67/
URN
urn:pw-repo:WUT6a0ea55d4d0b44b2a8dcef56e56daa67

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page