Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Metodyka i narzędzia obliczeniowe oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w elektroenergetyce oraz racjonalizujących użytkowanie energii.

Tomasz Amborski

Abstract

Record ID
WUT697f653c88bb4d9da3b7cb7456e9ff33
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Amborski (FoEE) Tomasz Amborski,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Józef Paska (FoEE/IEPE) Józef Paska,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT697f653c88bb4d9da3b7cb7456e9ff33/
URN
urn:pw-repo:WUT697f653c88bb4d9da3b7cb7456e9ff33

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page