Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Working conditions of medium voltage circuit breakers in reactive power compensation systems.

Marek Zdunek

Abstract

Record ID
WUT68bf7e7e32c54c9fa281d4873d75c243
Diploma type
Master of Science
Author
Marek Zdunek (FoEE) Marek Zdunek,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Title in Polish
Warunki pracy wyłączników średniego napięcia w układach kompensacji mocy biernej.
Supervisor
Łukasz Kolimas (FoEE/IEPE) Łukasz Kolimas,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT68bf7e7e32c54c9fa281d4873d75c243/
URN
urn:pw-repo:WUT68bf7e7e32c54c9fa281d4873d75c243

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page