Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System for active phase drift compensation in coaxial cables

Przemysław Kownacki

Abstract

This thesis describes a device designed for active compensation of 1.3 GHz signal phase drifts in coaxial cables. In the first chapter the most important issues concerning the construction of precise phase synchronization systems are described. Basic problems such as phase noise and phase drifts in synchronization system components are presented in the second chapter, followed by a review of existing solutions for signal phase compensation. In the next section design requirements are presented and a conceptual problem analysis is performed leading to selection of final solution based on a reflectometer scheme. Then details of device operation are set up and proposal for calibration methods and error correction is proposed. In sections 5 to 7 of this thesis the design process is described including a breadboard test setup and two PCB versions. Each version was extensively characterized. Measurement results are discussed leading to conclusions and proposals of system improvement. The final device exhibits significant reduction of phase drifts of more than ten times but there is still possibility to improve this result. Therefore some solutions that can help during improvement of the device are proposed in the last section of this thesis.
Record ID
WUT6806d2842d0a4fcc9b41aaed07f45ddb
Diploma type
Master of Science
Author
Przemysław Kownacki (FEIT/PE) Przemysław Kownacki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Układ do aktywnej stabilizacji fazy sygnałów w.cz. w przewodach koncentrycznych
Supervisor
Krzysztof Marek Czuba (FEIT/PE) Krzysztof Marek Czuba,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENSE-R.002425
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono konstrukcję i badania układu do aktywnej kompensacji dryftów fazy sygnałów o częstotliwości 1,3 GHz w przewodach koncentrycznych. W pierwszej części pracy opisano problematykę budowy precyzyjnych systemów synchronizacji fazy oraz przedstawiono podstawowe problemy takie jak występowanie szumów i dryftów fazy w elementach systemu dystrybucji sygnałów. W kolejnej części pracy przeprowadzono przegląd istniejących rozwiązań i na podstawie analizy koncepcyjnej wybrano rozwiązanie oparte o układ reflektometryczny. Następnie szczegółowo opisano zasadę działania urządzenia oraz przedstawiono propozycję metody kalibracji i korekcji błędów. W części projektowej pracy opisano kolejne etapy budowy urządzenia od prototypu, przez pierwszą wersję PCB, do wersji ostatecznej. Wykonano badania urządzenia i przedstawiono rezultaty stabilizacji fazy w łączu. Wyniki pokazują znaczącą redukcję dryftów fazy przez urządzenie jednak wciąż istnieje możliwość poprawy jego parametrów, dlatego zaproponowano rozwiązania, które mogą pomóc w dalszej pracy rozwojowej nad urządzeniem.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT6806d2842d0a4fcc9b41aaed07f45ddb/
URN
urn:pw-repo:WUT6806d2842d0a4fcc9b41aaed07f45ddb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page