Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Management and control of rail traffic on low-traffic lines with simplified infrastructure

Wojciech Michalski

Record ID
WUT675f22b4df864db0b3bc266b972df610
Diploma type
Master of Science
Author
Wojciech Michalski Wojciech Michalski,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Kierowanie i sterowanie ruchem na liniach mało obciążonych przy uproszczonej infrastrukturze
Supervisor
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Sterowanie Ruchem Kolejowym
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-06-2012
Issue date (year)
2012
File
  • File: 1
    praca_mgr_sterowanie_linie_maloobciazone_v2.pdf
  • File: 2
    zadanie_na_prace_dypl.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT675f22b4df864db0b3bc266b972df610/
URN
urn:pw-repo:WUT675f22b4df864db0b3bc266b972df610

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page