Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt konstrukcyjny budynku magazynowego o ustroju płytowo – słupowym wraz z analizą wpływu metod wyznaczania sił wewnętrznych na wyniki wymiarowania

Bartłomiej, Tomasz Pietrzak

Abstract

-
Record ID
WUT65054582d7bf4608932cef0467f87fe2
Diploma type
Master of Science
Author
Bartłomiej, Tomasz Pietrzak Bartłomiej, Tomasz Pietrzak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
budynek magazynowy, obliczenia, analiza
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania, jest praca dyplomowa magisterska zawierająca projekt konstrukcyjny budynku magazynowego o ustroju płytowo – słupowym wraz z analizą wpływu metod wyznaczania sił wewnętrznych na wyniki wymiarowania. W związku z tym, w pracy przeprowadzona zostanie analiza na podstawie wyników otrzymanych z obliczeń trzech metod wyznaczania sił wewnętrznych w płycie stropowej. W rozdziale drugim przedstawiono opis techniczny budynku, w którym można znaleźć informacje na temat lokalizacji obiektu, warunkach posadowienia, elementach konstrukcyjnych oraz materiałach przyjętych do realizacji obiektu. Rozdział czwarty i piąty to wymiarowanie analityczne płyty stropowej na podstawie dwóch metod: współczynnikowej i rozdziału momentów. W rozdziale szóstym przedstawiono założenia przyjęte do modelowania oraz wyniki wymiarowania stropu w programie komputerowym ABC Płyta autorstwa dra inż. Krzysztofa Grajka. W rozdziale siódmym, ósmym i dziewiątym zostały zwymiarowane odpowiednio słupy, stopa fundamentowa i schody żelbetowe. Analizę wpływu metod wyznaczania sił wewnętrznych na wyniki wymiarowania i porównanie wyników tych trzech metod przedstawia rozdział dziesiąty. Ostatnie trzy rozdziały to wykaz literatury i norm, spis rysunków zawartych w opracowaniu oraz spis załączników dołączonych do pracy na płycie CD. Do pracy dołączona została dokumentacja rysunkowa w skład, której wchodzą rysunki architektoniczno - budowlane oraz rysunki konstrukcyjne płyty stropowej, słupa oraz stopy fundamentowej.
File
  • File: 1
    Pietrzak Bartłomiej Tomasz p. magisterska 704.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT65054582d7bf4608932cef0467f87fe2/
URN
urn:pw-repo:WUT65054582d7bf4608932cef0467f87fe2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page