Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Dehydration water solutions of ethanol and ethylene glycol by pervaporation method

Wojciech Bożydar Sieradzki

Abstract

In the age of increased environment contamination and energy costs, where we people have to live, there is a need for energy saving, increased environmenal protection and recycling of wastes. These will provide better world for next generations. In order to achieve these fine goals, since last century, membrane science is adapted to improve industrial processes. Those improvements allow more “clean” industry and lowering energy costs. Pervaporation is one of the processes that allow to achieve these goals. These master degree is focused on dehydration of Ethylene Glycol and Ethanol. Substances of these, are produced with big amount of water, and are used as anti freezers and also creates water solutions as waste. If we want to use them in further processes we need to dehydrate them. In order to do that we can use conventional methods that are expensive or membrane methods which are much cheaper. The most efficient method is pervaporation. Pervaporation process allows to save money, time and energy.
Record ID
WUT641e1d0cb05e4e8fb611a01db3d0266e
Diploma type
Master of Science
Author
Wojciech Bożydar Sieradzki (FCPE) Wojciech Bożydar Sieradzki,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Odwadnianie wodnych roztworów glikolu i etanolu metodą perwaporacji
Supervisor
Wojciech Piątkiewicz (FCPE) Wojciech Piątkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-11-2012
Issue date (year)
2012
Pages
51
Internal identifier
DICHP-2152
Reviewers
Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Piotr Kuran (FCPE/DSP) Piotr Kuran,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W czasach pogarszających się warunków środowiskowych, w jakich przychodzi nam żyć, jak i coraz większych kosztów energii, zachodzi potrzeba oszczędności i minimalizacji ingerencji w środowisko. Dlatego też społeczeństwa starają się oczyszczać i poddawać recyklingowi możliwie jak największą część produkowanych odpadów przemysłowych. Istotnym też jest minimalizowanie kosztów energetycznych i materiałowych potrzebnych do wytwarzania produktów i oczyszczania odpadów. W realizacji tych szczytnych celów, od ubiegłego stulecia, mają zastosowanie procesy rozdzielania membranowego. Pozwalają one na duże oszczędności energii i oczyszczanie mieszanin, których kiedyś nie sposób było rozdzielić metodami konwencjonalnymi, bądź wymagało to olbrzymich nakładów energetycznych. Jednym z takich procesów, który pozwala osiągać wyżej wymienione cele jest perwaporacja. Niniejsza praca skupia się na odwodnieniu wodnych roztworów etanolu i glikolu. Podczas wytwarzania tych alkoholi i wykorzystania ich w przemyśle tworzą się roztwory wodne tych substancji, zatem zachodzi potrzeba ich dehydratacji. Metody klasyczne są bardzo kosztowne, dlatego też rozważono wykorzystanie alternatywnych procesów np. membranowego rozdzielania mieszanin ciekłych, jakim między innymi jest perwaporacja. Proces ten pozwala na zaoszczędzenie dużych ilości energii, materiałów i środków finansowych. Wynika to z dużej wydajności przy niewielkich rozmiarach aparatury. Istotnym również faktem jest możliwość rozdzielania mieszanin powyżej punktu azeotropowego.
File
  • File: 1
    MGR DO DRUKU [Wojciech Sieradzki] wydruk dwustronny z okładką!!!!!!! x3.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2832

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT641e1d0cb05e4e8fb611a01db3d0266e/
URN
urn:pw-repo:WUT641e1d0cb05e4e8fb611a01db3d0266e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page