Badanie kinetyki reakcji w układach niejednorodnych w warunkach nieizotermicznych. Rozkład termiczny wodorotlenku magnezowego

Joanna Góźdź

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Joanna Góźdź (FCPE)
Joanna Góźdź,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Supervisor Jadwiga Leyko
Jadwiga Leyko,,
-

Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)1976
Pages82
Internal identifierDICHP-0517
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in Polish-

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?