Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badania odporności na zużycie przez tarcie warstw z faz międzymetalicznych typu NixAly oraz TixAly wytworz onych na tytanie Grade 2

Tomasz Giżyński

Abstract

An issue of present work is to enhance the wear resistance of titanium and its alloys by producing layers based on NixAly and TixAly metallic phases. To obtain this kind of layers a hybrid method that consists of magnetron sputtering and plasma diffusion treatment, was used. Two technological processes were conducted to obtain layers made of titanium and nickel aluminides. The first one was applying bimetallic nickel and aluminum films, of different thickness of nickel film, on titanium grade 2. Then the samples were treated in glow discharge conditions with processes of different technological parameters. Numerous investigation methods were used to examine properties of obtained layers: wear resistance methods like "roller - block" and "3 rollers - cone", Vickers microhardness test, EDS chemical composition analysis, XRD phase analysis and microstructure and surface observations carried out by using scanning electron microscope (SEM).
Identyfikator pozycji
WUT611d814b4673458dafed3102ab93a03a
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Tomasz Giżyński (WIM/ZMKF) Tomasz Giżyński Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych (WIM/ZMKF)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Tytuł w języku polskim
Badania odporności na zużycie przez tarcie warstw z faz międzymetalicznych typu NixAly oraz TixAly wytworz onych na tytanie Grade 2
Promotor
Maciej Ossowski (WIM/ZIP) Maciej Ossowski Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka prowadząca
Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Powierzchni
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
10-02-2012
Data (rok) wydania
2012
Identyfikator wewnętrzny
IM-001557
Recenzenci
Waldemar Kaszuwara (WIM/ZMKF) Waldemar Kaszuwara Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych (WIM/ZMKF)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM) Agnieszka Brojanowska (WIM/ZIP) Agnieszka Brojanowska Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca podejmuje problem zwiększania odporności na zużycie przez tarcie tytanu i jego stopów poprzez wytwarzanie warstw powierzchniowych na bazie faz międzymetalicznych typu NixAly oraz TixAly. Do wytworzenia warstw została zastosowana nowoczesna metoda hybrydowa, łącząca procesy rozpylania magnetronowego oraz obróbkę dyfuzyjną w warunkach wyładowania jarzeniowego. Otrzymanie dyfuzyjnych warstw złożonych z aluminidków niklu i tytanu, obejmowało dwa procesy technologiczne. Pierwszym z nich było wytworzenie powłok bimetalicznych niklu i aluminium, o różnych grubościach powłoki niklowej, na tytan Grade 2. Następnie przygotowane próbki zostały poddane obróbce dyfuzyjnej przeprowadzonej w warunkach wyładowania jarzeniowego, przy wykorzystaniu różnych parametrów technologicznych procesów. Do zbadania właściwości wytworzonych warstw zostały wykorzystane badania odporności na zużycie przez tarcie metodami „rolka klocek” i „trzy wałeczki – stożek”, badania przyczepności warstwy „scratch – test”, pomiary mikrotwardości metodą Vickersa, badania składu chemicznego z wykorzystaniem metody EDS, analizy fazowej, oraz obserwacje mikrostruktury i powierzchni przy użyciu mikroskopu skaningowego SEM.
Plik pracy
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT611d814b4673458dafed3102ab93a03a/
URN
urn:pw-repo:WUT611d814b4673458dafed3102ab93a03a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony