Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Friction wear resistance tests of intermetallic surface layers based on NixAly and TixAly phases produced on titanium Grade 2

Tomasz Giżyński

Abstract

An issue of present work is to enhance the wear resistance of titanium and its alloys by producing layers based on NixAly and TixAly metallic phases. To obtain this kind of layers a hybrid method that consists of magnetron sputtering and plasma diffusion treatment, was used. Two technological processes were conducted to obtain layers made of titanium and nickel aluminides. The first one was applying bimetallic nickel and aluminum films, of different thickness of nickel film, on titanium grade 2. Then the samples were treated in glow discharge conditions with processes of different technological parameters. Numerous investigation methods were used to examine properties of obtained layers: wear resistance methods like "roller - block" and "3 rollers - cone", Vickers microhardness test, EDS chemical composition analysis, XRD phase analysis and microstructure and surface observations carried out by using scanning electron microscope (SEM).
Record ID
WUT611d814b4673458dafed3102ab93a03a
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Giżyński (FMSE/DCFM) Tomasz Giżyński,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Badania odporności na zużycie przez tarcie warstw z faz międzymetalicznych typu NixAly oraz TixAly wytworz onych na tytanie Grade 2
Supervisor
Maciej Ossowski (FMSE/DSE) Maciej Ossowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
Inżynieria Powierzchni
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2012
Issue date (year)
2012
Internal identifier
IM-001557
Reviewers
Waldemar Kaszuwara (FMSE/DCFM) Waldemar Kaszuwara,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Agnieszka Brojanowska (FMSE/DSE) Agnieszka Brojanowska,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Abstract in Polish
Niniejsza praca podejmuje problem zwiększania odporności na zużycie przez tarcie tytanu i jego stopów poprzez wytwarzanie warstw powierzchniowych na bazie faz międzymetalicznych typu NixAly oraz TixAly. Do wytworzenia warstw została zastosowana nowoczesna metoda hybrydowa, łącząca procesy rozpylania magnetronowego oraz obróbkę dyfuzyjną w warunkach wyładowania jarzeniowego. Otrzymanie dyfuzyjnych warstw złożonych z aluminidków niklu i tytanu, obejmowało dwa procesy technologiczne. Pierwszym z nich było wytworzenie powłok bimetalicznych niklu i aluminium, o różnych grubościach powłoki niklowej, na tytan Grade 2. Następnie przygotowane próbki zostały poddane obróbce dyfuzyjnej przeprowadzonej w warunkach wyładowania jarzeniowego, przy wykorzystaniu różnych parametrów technologicznych procesów. Do zbadania właściwości wytworzonych warstw zostały wykorzystane badania odporności na zużycie przez tarcie metodami „rolka klocek” i „trzy wałeczki – stożek”, badania przyczepności warstwy „scratch – test”, pomiary mikrotwardości metodą Vickersa, badania składu chemicznego z wykorzystaniem metody EDS, analizy fazowej, oraz obserwacje mikrostruktury i powierzchni przy użyciu mikroskopu skaningowego SEM.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT611d814b4673458dafed3102ab93a03a/
URN
urn:pw-repo:WUT611d814b4673458dafed3102ab93a03a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page